La Riera de Caldes al pas per Palau de Plegamans i Solita, hi haurà un nou aiguamolls ?

Fa unes setmanes al visitar Palau de Plegamans i Solita, vaig passar pel pont que creua la riera de Caldes a l’altura del camí que porta a l’antiga Masia “Granja de Sant Roc”,vaig observar que en aquest paratge de la citada riera i amb direcció a can Pujol, s‘està creant uns aiguamolls o zona humida.Es un lloc com dic, molt humit, que fa una certa retenció l’aigua i amb una vegetació pròpia dels aiguamolls, on ara com ara, hi ha un habitat d’ocells molt variats i propis de la nostra terra i que fan vida en aquest paratge i altres petits animals.Son aigües relativament netes, a 1,500 metres aigües a munt, hi trobareu la depuradora.Vaig poder fotografiar algun d’ells, estan molt tranquils en aquest lloc.Hi ha gent que passeja, circula amb bicicleta i algun amb cotxe,  pel camí ampla que va paral·lel a la riera, on hi ha xalets a la banda dreta de la riera, cosa que no fa marxar als ocells, jo diria, que estant acostumats a la presencia humana.Durant els mesos de l’estiu, molts anys la riera de Caldes s’arriba a sacar, qual cosa significa que aquesta zona humida no te aigua retinguda i es fa mes difícil la supervivència dels petits animals i ocells que hi viuen.En el transcurs del temps podrem veure la seva evolució…

Text : Ramon Solé / Fotografies : Dora Salvador i Ramon Solé

 

La Bassa del Prat de Llobregat

A - Mapa de situació

???????????

Aquesta Bassa del Prat era coneguda popularment, com la Bassa del Pryca, donat que estava a prop de l’aparcament d’aquell antic Centre Comercial.

Vista  general 2

Vista general 2

Cartell 2

Disposa d’una superfície aproximada de 5 hectàrees.

Rec 3

És una bassa artificial circular on entre aigua del rec i també, recull  l’aigua de la pluja.Vista 4

Vista 2

Hi ha molta vegetació dins i per les rodalies, com a pollancres, salze blanc àlbers entre altres, i vegetació petita canyissars, bogars.

Vista 1

En quan a les aus, hi han ànecs de coll-verd, cabussets, teixidors, que estan nidificats en aquest espai. També podrem trobar aus de pas.

Vista 3

És pot observar l’interior, a traves d’un mirador o pantalla d’observació.

MiradorVista interior 1

I fer un itinerari per l’exterior de la Bassa , per ho no esta massa indicat, per on estè d’anar.

Cartell itinerariVista interior 4

Aquest lloc, no esta massa conservat, les rodalies estan molt malmeses, i el soroll constant dels vehicles de la carretera propera es motiu que moltes aus no hi facin niu en aquest lloc.

Vista general

Vista 7

L’abocament de deixalles al seu interior, fa que és contaminin les seves aigües. En èpoques de sequera, també la bassa és pot quedar sense aigua.

Rec 2

Vista interior 3 Malgrat tot, és una zona humida, que resisteix en desaparèixer, és com si fora un oasi situat en una zona massa humanitzada…

Vista interior 2

???????????

Podeu arribar amb transport públic o amb el vostre, facilment.

???????????

Text i Fotografies

Ramon Solé