Per la vora del riu Ripoll : Arbres grans o Grans arbres ?

DSCN5208_01Per la vora del riu Ripoll i en el seu curs, pel pas dels municipis de Castellar del Vallès i Sabadell podem veure Arbres grans o Grans arbres…! DSCN5210_01De fet, és que no se con definir-ho.DSCN5196_01Us recomano si feu aquest recorregut, que a la llarg de les últimes setmanes he anat fent articles de temes diferents, tots relacionats amb el riu Ripoll,DSCN5194_01 que us adoneu de molts arbres de diferents especies que son molt grans i alguns molt vells, per ho tots ben bonics…DSCN5209_01Avui us voldria plasmar en fotografies molts d’aquests Arbres centenaris i que ells veuen passar els anys a la vora d’aquest modest riu…!DSCN5213_01Quins son els arbres que podem trobar ? :

“Els arbres de ribera més destacats en el Ripoll són sobretot els pollancres, els plàtans, els àlbers, els oms, les acàcies i els roures. DSCN5212_01Més a prop de l’aigua, podem trobar els canyars, les jonqueres i el canyís entre d’altres, en moltes zones, per tal de recuperar el bosc de ribera en el Ripoll ”.DSCN5211_01En els últims anys, s’han fet moltes millores per regenerar el riu Ripoll en aquest dos municipis, una de les tasques ha sigut, fer plantada de nous arbres.DSCN5214_01Us passo la informació sobre la Plantada d’arbres a la vora del riu Ripoll a Sabadell, realitzada durant l’any 2009 :

http://territori.scot.cat/cat/notices/2009/12/gestio_del_riu_ripoll_millora_ambiental_sabadell_2100.php

DSCN5215_01Al fer el recorregut i a l’anar fotografiant aquests impressionants arbres, m’he adonat la riquesa que a la vora del riu Ripoll tenim amb uns arbres vells, centenaris i que molts d’ells encara es troben molts sans.DSCN5222_01DSCN5216_01No sempre al trobar un arbre gran, vell, centenari, és te de corre amb talar-ho per que ens doni mes producció, tot el contrari, te un valor molt potencial per el lloc on està i el enriqueix , donant un valor testimonial i patrimonial.DSCN5217_01DSCN5223_01Penseu, que per que un arbre hagi pres aquesta dimensió han tingut de passar molts i molts anys i generacions, ara depèn de nosaltres i així, com les autoritats municipals, tenim d’estar per sobre dels interessos econòmics, que podrien fer perillar tots aquests arbres centenaris de la vora del nostra riu Ripoll.DSCN5218_01Una crida simple i clara : Respectem i conservem els grans Arbres… o Arbres grans del riu Ripoll, perquè esta en les nostres mans i que sigui així per un llarg futur.!DSCN5334_01

Text i fotografies : Ramon Solé

A vora del riu Ripoll : L’Horta a Sabadell

DSCN4086_01Informació treta de l’Ajuntament de SabadellDSCN4093_01DSCN4092_01Les terrasses fluvials baixes han estat ocupades històricament per les activitats agrícoles i s’han fet servir rescloses i sèquies per regar.DSCN4093 - copia_01DSCN4093 - copia (2)_01 Alguna d’aquestes zones va proveir d’aliment durant molt de temps la ciutat abans del creixement modern.DSCN4094_01Encara avui, aquestes àrees d’horta perviuen i mantenen l’activitat, mentre ofereixen el paisatge característic: parcel•lat, variat i geomètric.DSCN4096_01Entre el 2002 i el 2009 s’ha recuperat l’usdefruit de diferents parcel•les de les hortes de la Verneda de Can Deu, de Can Bages, de Can Roqueta, del Prat Vell i de la font dels Plàtans, que han passat a ser propietat municipal.DSCN4097_01L’horta de Can Roqueta s’ha cedit a entitats de la ciutat i la resta de les hortes municipals estan en procés d’adjudicació.DSCN4102_01El 25 de febrer del 2008 es va aprovar el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal, document que regula el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades per l’Ajuntament sobre horts de titularitat municipal al terme de Sabadell, exclusivament per conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum, el contingut dels drets i obligacions a complir pels beneficiaris d’aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació, que és per un període màxim de 5 anys.DSCN4103_01En aquest procés d’ordenació s’han eliminat un gran nombre d’horts i barraques que ocupaven la llera inundable o bé als talussos, 516 horts i 570 barraques

Lloc on hi ha o havia horts prop de la vora del riu Ripoll :DSCN4132_01Horta de la Font dels Plàtans – Horta de la Verneda de Can Deu – Horta de Can Bages – Horta de Can Pagès – Horta del Prat Vell – Horta del Molí de l’Amat – Horta de Can Puiggener – Horta d’Arraona – Horta del riu Tort – Horta Vella – Horta d’en Romau – Horta de Can Quadres – Horta de Can Roqueta

Fotografia de Ramon Casanovas -l'Any 1935

Fotografia de Ramon Casanovas -l’Any 1935

Mes informació de la vora del Riu Ripoll a :

http://ca.sabadell.cat/MediAmbient/d/parcfluvial.pdf

DSCN4164_01Les Hortes formen part del paisatge i el medi que disposa en cara la vora del riu ripoll, en el traçat del Prac Fluvial del riu Ripoll, podem anar de passeig i contemplar avui en dia moltes d’aquestes hortes en ple rendiment. Us aconsellem fer una visita pel aquest Parc Fluvial.DSCN4156_01Informació extreta : Ajuntament de Sabadell
Fotografies : Ramon Solé