Masies de Barcelona : can Mariner del Barri d’Horta.

A Barcelona, aquesta gran ciutat,  encara podem veure i admirar moltes Masies que fa uns segles en rere van ser destacades i des de les hores,  perduren físicament i monumentalment pel be de la societat Barcelonina.Can Mariner està situada entre el carrer d’Horta en confluència amb el carrer del vent, en el vell mig de l’antiga “Vila d’Horta”, a prop de la Plaça Eivissa.De l’Historia de la Masia de can Mariner, us he trec aquesta informació :

“ Era una de les masies més importants del Pla de Barcelona.

Les primeres notícies de la masia corresponen al 1516.

L’any 1870 l’últim hereu de can Mariner va parcel·lar la finca en petits solars edificables amb la condició que fossin cases més baixes que la masia. “En els nostres dies, es va portar a terme una important  remodelació i és va destinar la masia en part, a la Biblioteca Horta-Can Mariner, per un us públic de barri.

Recull de dades, Text  i Fotografies : Ramon Solé