Com era La Font del Tudó de Castellbisbal

Actualment es troba desapareguda la Font del Tudó, ja que segons informació procedent dels veïns de la zona, la van colgar de runa durant la construcció de l’autovia.

Fotografia de l'any 1989 - Arxiu Rasola

Fotografia de l’any 1989 – Arxiu Rasola

Estava situada al peu del Turó de les Forques, aquesta muntanya és de 162 metres, a pesar que està mes elabora de Martorell, es troba dins del municipi de Castellbisbal. Al cim s’hi pot trobar un vèrtex geodèsic.

Fotografia de l'any 1989 - Arxiu Rasola

Fotografia de l’any 1989 – Arxiu Rasola

La Font estava a peu d’una antiga cantera, consistia senzillament amb un tub on sortia l’aigua, molta gent hi anava a recollir-ne amb garrafes, la consideraven de molt bona qualitat.

Fotografia de l'any 1989 - Arxiu Rasola

Fotografia de l’any 1989 – Arxiu Rasola

En La Font del Tudó, es reunien gent assídua, sobre tot de Martorell i de Castellbisbal, on passaven l’estona parlant fent temps fins tornar a casa. Amb el transcurs del temps es va assecar, la gent ja no hi va anar mes…!

Fotografia de l'any 1989 . Arxiu Rasola

Fotografia de l’any 1989 – Arxiu Rasola

Aquesta font apareix inclosa i catalogada al POUM amb el núm. C.01.

Text i Fotografies antigues : Ramon Solé (Arxiu Rasola)