La deixalleria, el reciclatge, la recuperació, son formes de fer un consum responsable entre tots i per a tots…!

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva d’aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària.D’aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.Les deixalleries són instal·lacions tancades i durant la seva obertura hi ha un servei permanent d’atenció al públic.L’encarregat de la deixalleria deu d’informar a la gent, de la correcte gestió dels residus i de les tasques administratives.

Valls

A més a més de les deixalleries, també existeixen les deixalleries mòbils i les mini deixalleries :

  • La deixalleria mòbil consisteix en un vehicle de recollida itinerant que se situa en diferents municipis o barris segons un calendari preestablert.
  • Les mini deixalleries són petites instal·lacions que es troben dins d’un municipi i que permetent apropar el servei al ciutadà i que depèn de la deixalleria principal on es transporten el residus desats.Els residus d’acceptació obligatòria per part d’una deixalleria són els residus municipals ordinaris (paper i cartró, vidre, envasos, plàstics no envàs, ferralla i metalls i tèxtils)Els residus municipals especials (fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC i olis minerals de particular)Els residus municipals voluminosos (electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i mobles)I altres residus (fustes, restes de jardí i runes provinents d’obres menors).Des de fa temps, campanyes de sensibilització, a la radio, a la TV, cartells al carrer.Aquestes campanyes fan que la gent sigui mes conscient cada dia que el reciclar es molt important per a tots.a vegades es un seguint de gent que els dies festiu vagi a portar a la deixalleria objectes mes o menys grans.Mireu una altra forma de descripció de Deixalleria :

http://www.santabarbara.cat/media/upload/imatges/deixalleria3.pdf

Mireu de ser una mica mes responsables en el medi ambient i participeu en l’entrega a les Deixalleries del material que ja us es obsolet.Pràcticament a tots el Municipis de Catalunya disposen de medis de recollida permanents o mòbils.Recopilació de dades de diferents Municipis – Deixalleria : Sant Pol de Mar (Barcelona)

Text adaptat i Fotografies : Ramon Solé

 

Dues fonts i un Pou, significatius de Sant Pol de Mar

DSCN3244_01Tant just entrem a Sant Pol de Mar, per la carretera BV-5128 , hi ha un punt enjardinat a la esquerra, on veiem una antiga font,DSCN3245_01 ara seca, que ens crida l’atenció, decorada en pedres i trossets de rajola, un seien , per sobreDSCN3243_01 i tot el perímetre superior de la fonts, amb una bonica i verda vegetació. en cada costat, com dos mines.DSCN3246_01La Font de la Mare de Deu del Carme, esta en un carreró, al costat del carrer Consolat del Mar. Bonica font DSCN3250_01Feta amb rajola pintada que representa la Mare de Deu a peu de la costa de Sant Pol, amb una barca al seu costat.DSCN3251_01
Per últim, i també en el mateix carrer del Consolat del Mar, hi ha un petit terreny, que trobarem un clàssic pou ben pintat de blanc amb una portella d’accés al seu interior per extreure aigua sota de l’ombra d’un arbre. DSCN3248_01Es curiós que aquest pou esta molt a prop de la platja, i l’aigua deu de ser dolça…?DSCN3249_01

Text i Fotografies : Ramon Solé

La Curiositat – Pous a Sant Pol de Mar

Avui us he seleccionat dues curiositats relacionades als Pous de Sant Pol de Mar, el mes d’agost quan vaig estar en aquest petit poble coster, en van sorprendre, com son en cases privades no direm el lloc on estan ubicades.

Un pou de gran alturaDSCN3253_01 En un dels carrer del centre, i en el primer pis hi ha la corriola i la galleda, com si estigues preparat per treure aigua del pou.DSCN3252_01

Un Pou a l’entrada d‘una casa

També, en un carrer de ben del centre, i tant sols creuar la porta d’entrada a un habitatge, trobem a ma dreta un petit per ho bonit pou amb ceràmica representatiu de diversos temes, i la galleda ficada en una cavitat de la mateixa paret tota blanca.DSCN3370_01

Dos aspectes diferents per ho ben curiosos.

Text i Fotografies : Ramon Solé

La Curiositat : El Pou de l’Ermita de Sant Pol de Mar

ermita de Sant PauL’Ermita de Sant Pau de Sant Pol de Mar, esta situada en un turonet al costat del mar, rodejada de cases no massa elevades, i es pot gaudir d’una excel·lent panoràmica de la població, la platja i la mar.

Vista 2 de Sant Pau

Quan per uns jardinets pugem l’últim tram, passarem per un tram d’escales, entre d’una casa molt antiga que esta sota de l’Ermita  i adossada a la paret del turó, a l’altra costat hi ha dintre d’una cavitat feta d’obra, aquest curiós Pou, molt ben ambientat.

Pou Sant Pol de Mar 1

Sols cal recordar que estem en una propietat privada i axó vol dir que tenim de tindre respecte en tot l’entorn que rodeja l’Ermita.

Pou - Sant Pol de Mar

Vista 2 de Sant Pau

Text i Fotografies

Ramon Solé