Per la vora del riu Ripoll, les activitats de lleure a Sabadell

DSCN4086_01Les activitats de lleure o a l’aire lliure son molt freqüentades per la gent de SabadellDSCN4087_01 i rodalies, podem veure a diari i incrementat el seu nombre, els dissabtes i festius la presencia de molta gent, caminant, passejant sols , acompanyats o amb el gos, anant d’excursió, corrents, fent BTT, a cavall,….. cadascú adaptant-se a les seves possibilitats.DSCN4151_01Tenen diferents llocs de lleure tot vorejant el riu per els camins que hi passant per la seva llera, DSCN4128_01a vegades per la dreta i en altres llocs per l’esquerra o amb les dos possibilitats i en cada sentit.DSCN4135_01Trobem varies fonts naturals properes a aquests camins, com la font dels Gitanos, la font dels Degotalls, la font de la Mina, entre altres.Ft dels Gitanos 2_01DSCN4131_01DSCN4133_01En algunes d’aquestes fonts, hi han taules amb seients de fusta o be, seients sols, per fer un descans o portar a terme un mos.DSCN4130_01En altres llocs del recorregut hi han petites àrees de descans o zones mes amplies que durant tot el dia trobarem ple de gent, fins i tot dinant, com el cas de l’àrea que hi ha prop de l’ermita de Sant Vicenç de Junqueres.Area RecreativaJonqueres_01Destacarem, que podem fer una ruta de mobilitat i gimnàstica, tot seguin els consells que hi han en els plafons a tal respecta,DSCN4127_01 i aparells que trobarem, també, al costat de les pistes que anem passant.DSCN4138_01DSCN4129_01
Així mateix, el creuar d’una banda a l’altra del riu, no representa cap problema, DSCN4090_01son nombroses les passeres i/o ponts peatonals que hi ha en tota la seva vora.DSCN4148_01DSCN4079_01A l’allarg de tot aquest recorregut, ens cridarà l’atenció varis cartells explicatius d’on estem i el que podem veure en aquell lloc, sempre es d’agrair sobre el terreny el que podem conèixer, com exemple, un antic molí o fabrica, uns aiguamolls, unes instal•lacions esportives com les de Sant Oleguer, unes fonts, horts, i molt mes…que anireu descobrint si mai heu estat per la vora del riu Ripoll.DSCN4134_01
Text i Fotografies : Ramon Solé

El Pou de Glaç de Sant Oleguer de Sabadell

DSCN4076_01Es troba a la confluència del torrent de Sant Oleguer amb el riu Ripoll, al pla dels Cartrons, front mateix de les instal•lacions esportives municipals conegudes com Les Basses.DSCN4077_01El pou de glaç de Sant Oleguer, conegut també per pou d’en Bruguera el va construir, poc abans de 1678, el pagès de la vila de Sabadell, Domènec Bruguera.DSCN4073_01Va entrar en ple funcionament a partir del segle XVIII, quan la indústria del gel natural prengué volada, perquè el seu ús era ja completament generalitzat en la vida quotidiana, per a la conservació d’aliments i la seva utilització era constant en fondes, tavernes i hospitals i que estava molt proper a Sabadell i altres ciutats.DSCN4070_01DSCN4069_01Podem fitxar-nos que es va construir al peu d’un petit turó que fa de mur protector natural.DSCN4078_01El pou te una construcció cilíndrica, de 8.80 m de diàmetre interior màxim i amb una alçada total, des de la base fins al punt més alt de la coberta, d’11 m.DSCN4072_01L’únic element que sobresurt és la coberta octogonal, que permetia un millor resguard del vent o de la pluja i fins i tot de la mateixa insolació. Les teules que la protegien eren esmaltades de color verd. També és visible, a la banda est, l’obertura per on s’introduïa i s’extreia el glaç.DSCN4075_01 Com és habitual en aquest tipus d’estructures, 3/4 parts del volum de la construcció es troben enterrades al subsòl, fet que permetia aprofitar la inèrcia tèrmica del terreny i afavoria una bona preservació del glaç que s’hi guardava.DSCN4074_01El conjunt estava format pel pou i 12 basses o eres de congelació, que s’omplien amb aigua de la font Vella del mas Verger. DSCN4068_01És un dels mes grans del Vallès Occidental i esta molt ben conservat en tota la seva estructura bàsica.DSCN4071_01
Recull de la informació i Fotografies : Ramon Solé