Per la vora del riu Ripoll, El Molí d’en Font de Sabadell

DSCN4558_01El molí d’en Font, és un edifici industrial del rodal de Sabadell. És el més antic dels documentats al municipi. Després de les riuades del 1962, s’eliminà un gran meandre i el molí quedà a la riba dreta del riu Ripoll.DSCN4559_01Tenim constància que l’any 973 en aquest meandre hi havia el primer molí de tot aquest tram del Ripoll. Al segle XI era un molí compartit per diverses persones que, per torns, tenien dret a moldre unes hores concretes.DSCN4560_01Pels volts del 1050, i gràcies a un testament, el monestir de Sant Llorenç del Munt rebé el molí. El monestir, de fet va ser el senyor del molí d’en Font i de l’antecessor del molí de l’Amat fins almenys al segle XVIII, i obligava la gent dels seus dominis a reparar-los, a anar-hi a moldre i el mes important, a pagar-ne rendes.DSCN4561_01A la primeria del segle XVIII, el molí estava derruït, però després consta com un molí draper en ple funcionament, i ho fou tot aquell segle.DSCN4560a_01A l’inici del segle XIX s’hi introduí el tèxtil i fou arrendat i sotsarrendat per diversos fabricants. La roda hidràulica encara es mantenia l’any 1902, tot i que coexistia amb una màquina de vapor.

Recull de dades Històriques del Molí i Fotografies : Ramon Solé