Pantà de la Gavarresa d’Olost

A - Mapa situació_01El Pantà de la Gavarresa, és un pantà situat a la riera Gavarresa, al municipi d’Olost, amb una superfície de 7,77 Ha.Vista parcial del Pantá_01Per anar-hi, cal sortir d’Olost per la C- 62, direcció Prats de Lluçanès, a l’arribar al Torrent de Reixach que passa per sota de la carretera, cal desviar-nos a una bona pista a l’esquerra, cal passar per front de la casa rural de Can Masover de Reixach, i poc desprès quan passem per l’empresa de Formatges Reixagó, veurem a pocs metres el PantàVista parcial del Panta 3_01Es tracta d’un pantà artificial, originat per una presa de dimensions considerables i destinat a l’abastament d’aigua al municipi d’Olost i a usos agraris i ramaders.Mur del Panta 2_01Cua del Panta 2_01La vegetació de ribera és gairebé inexistent a una bona part del pantà, però a la cua apareix un bosc de ribera dominat per pollancres i un extens bogar. La vegetació de l’entorn és formada majoritàriament per boscos de pinassa i pi roig, amb pocs roures.Cua del Panta 1_01És la zona humida més important del Lluçanès, sobretot per les seves comunitats faunístiques.Vista parcial del Pantá 2_01La fauna és l’element natural més destacable del pantà. Entre els amfibis hi ha citada la granota verda, gripau comú, reineta i granoteta de punts. Entre els ocells nidificants, s’hi havia constatat la reproducció d’ànec collverd, polla d’aigua i balquer (aquest últim podria haver desaparegut com a conseqüència de la destrucció del bogar efectuada fa uns anys). Entre els ocells de pas s’hi ha citat bernat pescaire, agró roig, xivitona vulgar, becadell i rascló.Mur del Panta 1_01Entre els impactes a destacar, hi ha els derivats de l’ús forestal i ramader, que afecta la vegetació dels marges. Seien _01També cal recordar la destrucció del bogar de la cua de l’embassament, efectuada fa uns anys (1995) quan es va realitzar un dragat del pantà.
A la zona s’hi practica la pesca i la caça i és força freqüentada com a zona de pic nic.Mur del Panta 4_01Podem observar que hi ha alguns residus -restes de canalitzacions, ferros, vora la presa. Aparell Electric Obertura del Panta 1_01Aparell Electric obertura Panta_01La captació d’aigua se situa a la part de l’embassament més propera a la presa, on hi ha també una caseta alimentada amb una línia elèctrica procedent d’una torre-centre de transformació, relacionada amb els mecanismes d’impulsió de les aigües extretes del pantà.Vista des del Mur del Panta_01Vista des del Mur del Panta 2_01Recull de informació, text i Fotografies : Ramon Solé