El Pou de Glaç gran de Ribatallada de Sabadell

Per arribar hi, cal agafar el camí que esta indicat per un cartell front de Sant Julia d’Altura, amb una baixada bastant forta, passarem per la Font del Capellans i la Font del Suro.
Al poc, ja veurem a dalt d’un petit turó, les restes de la Masia-Castell de Ribatallada, que ahir us vaig comentar.DSCN5324_01Arribarem a una cruïlla de camins, girarem a la nostra dreta, i al poc semi amagat per la vegetació i a la dreta a peu del mateix camí, esta el Pou de Glaç gran de RibatalladaDSCN5326_01Data de la primera meitat del segle XVIII. És una estructura construïda sota terra, aprofitant l’aïllament que ofereix el subsòl.DSCN5325_01El pou no es gaire gran, si el comparem amb altres existents per la Comarca; fa 7,60 m de diàmetre i 9,40 m de fondària.DSCN5322_01 És cobert per una volta rebaixada, part de la qual queda integrada dins de construccions.DSCN5315_01
En l’actualitat les portes d’accés estant tapiades, qual cosa impedeix accedir-hi.DSCN5317_01DSCN5316_01Hi ha el Pou de Glaç petit de Ribatallada, queda poc de la construcció i es fa difícil de localitzar-lo per la vegetació existent, esta per sota del Pou gran.DSCN5321_01DSCN5323_01Text, recull de dades i Fotografies : Ramon Solé

El Castell – Masia de Ribatallada de Sabadell

DSCN5301_01El Castell de Ribatallada és un Castell – Masia ubicat al municipi de Sabadell, al Vallès Occidental, situat al costat del torrent de Ribatallada i a prop del pantà del mateix nom.

Us passo les dades generals i Historiques :

“L’antic castell actualment és un mas mig enrunat situat al capdamunt d’un turó proper a Sant Julià d’Altura. El mas de Ribatallada té una planta irregular, resultat de la seva adaptació al terreny irregular i a successives ampliacions.DSCN5312_01 A la part nord-oest queden restes d’un mur atalussat que podrien ser d’un pany de muralla de l’antic castell. DSCN5310_01Aquest mur té un aparell de pedres rodades, de mida mitjana i amb la cara desbastada, que han estat col•locades en filades regulars. cvsg_01DSCN5311_01El castell de Ribatallada apareix documentat per primera vegada l’any 1136, quan el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, donà en feu al senescal Guillem Ramon diversos castells, entre els quals hi havia aquest. Els Montcada van ser els propietaris de la fortalesa fins al 1310, després passà als Clasqueri i més endavant als Togores. A finals del segle XV, el llinatge dels Togores s’extingí”xcsdfgth_01Per a mes informació podeu consultar als enllaços :

https://amicsdelripoll.wordpress.com/2013/02/19/masia-castell-de-ribatallada/
i
http://www.catalunyamedieval.es/castell-de-ribatallada-sabadell-valles-occidental/

DSCN5290_01Per arribar hi, cal agafar el camí que esta indicat per un cartell Front de Sant Julia d’Altura, DSCN5294_01amb una baixada bastant forta, passarem per la Font del Capellans i la Font del Suro.

Font del Capellans

Font del Capellans

Font del Suro

Font del Suro

Al poc, ja veurem a dalt d’un petit turó, les restes de l’edificació. DSCN5299_01La vegetació dificulta bastant l’accés fins a dalt on estan les restes.DSCN5300_01Darrera del turo, hi ha el pantà de Ribatallada, que des dels anys 1960, DSCN5306_01DSCN5303_01va deixar de subministrar aigua a Sabadell., en aquest Bloc que en el seu dia vàrem dedicar un article.DSCN5302_01
Recopilació de dades i Fotografies : Ramon Solé

El forn de calç de Ribatallada de Sabadell

???????

Vista general del Forn

???????

dades

Descripció :

El forn de calç és una estructura excavada en un marge superior al peu del camí que ressegueix el riu, junt a l’entrega del Torrent de Ribatallada amb el riu Ripoll, amb el límit de termes de Sabadell i Castellar del Vallès.

???????

Situat a l’esquerra del camí

Estructuralment el forn de calç s’articula a partir d’una gran obertura circular excavada al nivell natural (torturà) del marge, excepte en la secció més propera al talús on la paret excavada al torturà és substituïda per un mur de doble fulls de còdols lligats amb morter, entre els dos fulls de paraments estava reblert de terra que feia les funcions d’aïllament tèrmic.

Boca superior

Boca superior

???????

Interior

La recarrega de la pedra calcària, per la seva calcinació, es realitzava per la boca superior del forn, mentre que l’alimentació del foc es feia a través d’una obertura a la base del forn.

???????

Obertura de la base

El seu anàlisi tipològic apunta una cronologia indeterminada dins de l’època moderna.

???????

Entrada base

La rehabilitació del forn de calç ve a consolidar l’estructura del forn a través de la construcció d’una anella de formigó armat,

???????

de la mateixa manera que s’ha consolidat l’obertura d’alimentació de llenya durant el procés de calcificació, i per últim s’ha instal•lat elements de seguretat per evitar caigudes dels visitants del forn. “

???????

Balla de seguretat

???????

Cartell informatiu

Aquest Forn, és molt freqüentat donat la seva situació al peu mateix del camí de terra de la vora del Riu Ripoll, cosa que fa que moltes persones passin caminant, amb BTT. a cavall i se aturin una estona en aquest lloc. Ës pot accedir a la part superior a traves d’unes travesses de fusta que formen una escala.

???????

Vista general de forn de Ribatallada

Text estret de l’Ajuntament de Sabadell
Fotografies : Ramon Solé