El Molí d’en Rata de Ripollet

DSCN5686_01El Molí d’en Rata és un antic molí fariner rehabilitat, un dels darrers molins fariners que van funcionar al Vallès Occidental.

Ens fa difícil avui en dia pensar com arribava l’aigua fins aquest punt, no es com altres molins que és trobaven a vora del riu Ripoll, aquest el rec portava l’aigua amb quantitat suficient per les necessitats del Molí, i també, se’ns fa difícil, donat que esta totes les rodalies urbanitzat, carrers, habitatges …DSCN5692_01.Us he recollit aquesta informació que fa referencia històrica del Molí d’en Rata :

“L’edifici està inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.DSCN5691_01És una estructura d’un sol cos amb coberta de teula àrab d’un sol vessant, que allotja una planta baixa per a la maquinària, un primer pis que feia de habitatge per al moliner i la seva família, i unes golfes. Els paraments són de maçoneria i de maó, amb distribució asimètrica de les obertures a les façanes; les del primer pis són resseguides de maó. El molí va ser situat en un desnivell del terreny per tal de fer caure l’aigua des de certa alçada. DSCN5688_01L’aigua era subministrada pel Rec Monar, que a l’arribar al Molí d’en Rata s’emmagatzemava en una bassa annexa a la façana posterior. DSCN5690_01La senzillesa d’aquesta construcció, així com el fet que sempre s’ha limitat a la producció de farina, l’ha preservat d’ampliacions agressives i reformes modernitzadores. Tota la maquinària ha estat objecte d’una acurada restauració dins del projecte de recuperació d’aquest antic molí, amb l’objectiu de recuperar el seu aspecte original. DSCN5696_01Antic molí fariner bastit a mitjan segle XIX. El permís per a la construcció s’havia atorgat ja el 1825 a Bartomeu Clos i Braut, però un seguit de plets van endarrerir el projecte. Finalment, el 1859 es van acabar les obres i entrà en funcionament. Des del principi, el molí sempre va ser llogat a una o altra família que el regentava, a l’hora que residia al pis superior de l’edifici. La primera família llogatera del molí de la que tenim notícia és la de Joaquim Pujol, en 1880. generaimatge_01El molí va funcionar com a tal fins al 1956 o el 1957; a partir de llavors quedà molt abandonat, i només es feia servir com a cobert per a eines agrícoles.

El molí i el seu entorn més immediat van ser comprats per l’ajuntament l’any 2000 i cinc anys després es va reobrir com a Centre d’Interpretació del Patrimoni. “

Ens preguntem, el perquè d’aquest nom “Rata” :

“ Hi  ha dues teories sobre el nom popular de molí d’en Rata que substitueix el seu primer nom de molí d’en Clos. L’historiador Manel Mogas parla de l’existència d’un antic moliner de l’edifici, no identificat, que tenia una nombrosa descendència coneguts com “les ratetes” i que, per extensió, atorgarien al seu pare el mot “d’en Rata”. Per altra banda, en Jaume Miret i Gasol, fill dels últims moliners, defensa que el nom prové del grapat de ratolins que antigament corrien pels conreus del voltant del molí. “

Altre informació podeu consultar a :

https://www.ripollet.cat/asp/llistat_llocs.asp?ID=1321

DSCN5689_01i  a :

http://ripollet.cat/asp/content.asp?ID=13274

DSCN5694_01En un dels costats del Molí d’en Rata, hi ha el Centre d’Interpretació del Patrimoni, un edifici de nova planta amb dues sales d’exposicions: una per a l’exposició permanent i l’altra per a exposicions temporals. DSCN5695_01Forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.DSCN5693_01En canvi, en el altre costat trobarem una petita àrea de descans enjardinada, amb taules i bancs de fusta, per poder fer-hi un mos.DSCN5687_01Recopilació de dades extretes de l’Ajuntament de Ripollet, Viquipèdia i altres.

Fotografies : Ramon Solé

Per la Vora del riu Ripoll – La Sèquia Monar a Castellar del Vallès

Hem estret aquesta discripció sobre el Rec Monar :

DSCN5174_01

“ La sèquia Monar (o rec Monar) és la xarxa hidràulica construïda i modificada al llarg dels segles per fer arribar l’aigua als conreus, als molins i a les fàbriques del riu Ripoll.

El nom prové de la paraula moliner en llatí. Després de les riuades de 1962, la major part es féu malbé i entrà en un procés de degradació irreversible. Ara, els pocs trams que en resten són aprofitats pels hortolans a prop del riu.DSCN5197_01L’origen d’aquesta sèquia es troba en les comunitats pageses que treballaven i vivien al riu, que construïren les primeres infraestructures hidràuliques. A partir del segle XI, el monestir de Sant Llorenç del Munt i altres senyors feudals hi imposaren el seu domini i per això durant anys s’ha pensat que la sèquia Monar era obra d’aquests monjos, però en realitat era més antiga.DSCN5201_01Al llarg dels segles, l’ús de la sèquia Monar s’ha adaptat a les necessitats dels habitants del riu. Inicialment l’aigua movia els rodets dels molins fariners i regava les hortes veïnes. En l’edat moderna, els batans i molins paperers van anar prenent terreny als molins fariners. Les transformacions industrials dels segles XVIII i XIX feren modificar notòriament les velles i antiquades sèquies del Ripoll.DSCN5172_01El projecte té per objecte la definició de les obres d’adequació i canalització de la Sèquia Monar al seu pas pel Molí de’n Busquets de Castellar del Vallès”.DSCN5177_01DSCN5173_01Per mes informació :

http://www.jordiquintana.com/sabadell-rotonda-carrer-tres-creus/riu-ripoll-canalitzacio-sequia-monar

DSCN5176_01Ja fa setmanes us vaig presentar  el Rec Monar en Sabadell, on hi ha la zona de Lleure de la Font dels Gitanos, avui ens hem anat a la part d’aquest rec, que podem veure al Municipi de Castellar del Vallès.DSCN5178_01Es en el lloc conegut com el Rieral, a la vora del riu Ripoll, trobem que els horts i conreus , bona part estan regat encara avui en dia per el Rec Monar.DSCN5175_01El rec es bastant ample i en certs llocs es subdivideix en canals i canalons mes estrets i petits per repartir l’aigua a diferents hortes i conreus existents en el Rieral.DSCN5170_01Aquí es com fa segles en rere, l’aigua es reparteix per uns i per els altres, per fer una bona collita …!DSCN5198_01Cada matí de cada dia, els pagesos d’aquests horts, venen a treballar-los per gaudir de poder menjar una verdura sana, gràcies al Rec Monar.DSCN5171_01Nota : Una seguidora del Blog em va preguntar si havia alguna coincidència amb el Rec Monar de La Garriga amb el de Sabadell – Castellar del Vallès, no, no hi ha cap en un principi, son llocs, rius i comarques distants, per ho si en un aspecte, en el nom, rec o sèquia Monar !, simple coincidència de noms …?DSCN5202_01

Informació treta de L’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Text i Fotografies : Ramon Solé

Per la vora del riu Ripoll, la sèquia Monar o rec Monar de Castellar i de Sabadell

DSCN4499_01La sèquia Monar o rec Monar, és una canalització d’aigua que data d’època medieval, és diu que el monjos de Sant Llorens del Munt, van ser els pioners de fer aquest rec, on encara ara, recorre la conca del riu Ripoll, des de sota del Mas Pinetó a Castellar del Vallès i fins ben entrat el terme municipal de Sabadell.DSCN4498_01Es va construir per que l’aigua de la sèquia servis per moure els rodets dels molins fariners i regava les zones d’horta de les rodalies del riu; per una altra banda, el creixement de les indústries tèxtils a la zona del Vallès i més concretament, als contorns de la vila de Sabadell va fer la necessitat de disposar d’aquesta sèquia.DSCN4512_01Durant segles, va ser molt important l’ús de l’aigua del Ripoll i per extensió el de l’aigua de la sèquia que es repartia i era molt ben utilitzada.DSCN4515_01Actualment i amb la voluntat de preservar tots aquests elements arquitectònics que expliquen una mica més la nostra història hidràulica, és va considerar que la sèquia Monar era una peça clau del nostre patrimoni, essent una de les infraestructures hidràuliques més importants i singulars que guarda el passat i la memòria de Castellar i de Sabadell.DSCN4500_01Durant els últims anys, s’han fet uns treballs que tenen com a objectiu conservar aquesta part del patrimoni permetent així la supervivència en el temps de la sèquia MonarDSCN4501_01 i comptant, evidentment, amb la revalorització d’una del les joies de la enginyeria hidràulica, malauradament poc coneguda fins el moment.DSCN4509_01

Podeu conèixer mes informació sobre la sèquia Monar i obres realitzades :

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quia_Monar
i a :
http://www.radiosabadell.fm/Noticies/L-Entesa-denuncia-el-trencament-de-la-Sequia-Monar-al-pas-del-Gasoducte-Martorell-Figueres

DSCN4502_01Recull de dades, text i Fotografies : Ramon Solé

El Molí Blancafort de La Garriga

308_01Situada al nord de la Garriga hi ha la pintoresca masia de Blancafort del Molí.DSCN2584_01Els seus diversos edificis formen el conjunt rural més característic del municipi .DSCN2585_01DSCN2589_01Les primeres notícies monumentals que s’en tenen són de la meitat del segle XII, originàriament era una torra o fortalesa de control de pas del riu Congost.DSCN2582_01En el conjunt d’edificacions, destaca el vell molí fariner mogut per les aigües embassades del riu Congost documentat ja al segle XIV; la rústega capella de la Mare de Déu dels Misteris; la masia data del segle XVI i en la llinda del portal de pedra picada, s’hi veu esculpit l’escut dels Blancafort.

Entrada de l'aigua al Molí

Entrada de l’aigua al Molí

Concretament, el molí fariner, documentat des de finals del segle XIII, dóna nom al conjunt. DSCN2588_01

Es tracta d’un molí de dues moles mogut per l’aigua del Congost, desviada a través d’un rec.DSCN2586_01Després de moure les rodes que fan anar les moles, l’aigua transcorre per tot el terme de la Garriga a través d’un rec d’uns 3 quilòmetres de longitud, és l’anomena’t Rec Monar ,rec-i-conrreus_01 amb un petit safareig al barri de Querol.

Safareig Barri Querol

Safareig Barri Querol

Mes informació :

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%AD_de_Blancafort

DSCN2587_01

Recopilació de la informació i Fotografies : Ramon Solé

Fem safareig…al rentador Monar del barri de Querol de La Garriga

A - Mapa de Situació

Text cedit per l’Ajuntament de La Garriga.

Just després del seu naixement, al molí de Blancafort, el rec Monar ja regava els horts i rentava la roba del barri de Querol

Conrreus  i Rec secundari

El veïnat de Querol era conegut al segle XVII com a “carrer dels còdols” pel tipus d’empedrat que cobria la via. Les cases del veïnat daten dels segles XVI-XVIII. Pel mig hi passa el camí ral, la principal via de comunicació que travessava el terme de la Garriga abans de la construcció del carretera de Ribes. Després de sortir del molí de Blancafort, el rec Monar travessa el camí ral just aquí en direcció a l’est, en la seva recerca de la cota més alta per tal d’augmentar la superfície regada. Precisament en aquest punt hi ha un safareig tradicionalment utilitzat per les dones del barri per rentar la roba. El safareig té una peça ceràmica per a cadascuna de les cases.

Safareix Rec 2

Si des d’aquí seguíssim cap al nord i agaféssim la carretera a l’esquerre, arribaríem a Can Blancafort del Molí.
De la puixança dels Blancafort del Molí en donen testimoni la casa principal (XIV-XV) i la masoveria (segle XVIII), el molí fariner amb la bassa (segle XIII); el celler (segle XVIII) i, finalment, la capella del Roser (segles XVI) que mostra sobre la porta l’escut dels Blancafort: una roda de molí coronada per una testa d’àngel.

Entrada Casa 1Rec

L’any 1163, a prop de la torre ja hi havia un molí sota domini de Berenguer de Sant Vicenç. A finals del segle XIII, aquest molí passà als Blancafort, que el van reconstruir i en van prendre el nom. Llavors, entre els segles XIV i XV, es va allargar successivament el rec de sortida de l’aigua del molí de Can Blancafort per tal d’instal•lar-hi altres ginys. Va néixer així el rec Monar.

DSCN0618

El Comentari :

??????????

Actualment, podem veure el punt on entre l’aigua del riu Congost al rec, i un cop passades les cases del Barri de Querol, ens trobarem el safareig.

DSCN0615

DSCN0616

Es petit per ho, ja era suficient per aquella època que les dones del barri no disposaven dels medis actuals.

??????????

Esta ben conservat i esta a l’altura d’errant de terra.

??????????

 

Sotarrament Rec

DSCN0614

L’aigua continua paral·lela a la carretera i es divideix en dos ramals per garantir l’aigua als conreus que hi han en aquest tros. Observen que alguna parcel·la de terreny, disposa d’una bassa per magatzemer l’aigua.

Bassa del Rec

???????????

Rec i Conrreus

A partir d’aquí el rec, ja entre soterrat per la població de La Garriga.

??????????

Un dels llocs on passava rec a l’entrar a La Garriga, era pel costat de  la Font  de Santa Digna, construïda l’any 1915

Cartell Ft. MussolFt Mussol

Tot aquest conjunt, forma part d’un itinerari cultural que és pot fer sortint des del Centre de La Garriga i us podeu obtenir mes dades en el Punt d’Informació.

El meu agraïment a l’Ajuntament de La Garriga per tota la informació.

Recopilació del Text i Fotografies

Ramon Solé