El nom de les masies

Ja en temps immemorial, les masies, masos, cases fortificades, … rebien un nom propi, en la majoria dels casos, el mateix nom del primer propietari i posteriorment era mantingut per els hereus.Així quedava enregistrat en les escriptures d’aquells temps.En el segles, podia ser modificat per el nou propietari que canviava el nom original pel seu.Es dona el cas que una mateixa masia, pugues a la llarg de la seva historia, tindre dos a mes canvis en el nom.Eren masies i cases de pagès molt disseminades per les contrades, unes cases lluny d’altres, axó feia mes conèixer se entre si i sobre tot passar la informació del nom de les masies de pares a fills, pensem que els plànols o mapes eren pocs i tècnicament poc detallats, no com ara que  casi tot es pot identificar per GPS de muntanya.No obstant, encara avui en dia, la identificació d’una masia o casa rural, es fa per medi d’un cartell a l’entrada o a prop de la casa.Qui s’ocupa dels cartells a les masies a Catalunya ? Pot ser, el mateix propietari o masover,  l’Ajuntament o Consell Comarcal, La Diputació, o altres entitats.Aquest cartells poden se de fusta, metàl·lic, granit, pedra, rajola …Els cartells Individuals, son els que indiquin sols una masia,els cartells en forma de llistat, primer anirien les masies que trobarem en el camí abans i al final les de mes lluny, seguin un recorregut.En algun cas, podem veure un cartell gran amb un mapa senzill de les masies en la zona o barriada.També, en algun costat de la mateixa fatxada podem veure el nom del mas o les inicials de la propietat.Sempre és bo saber on estem i sobre tot en conèixer el nom d’una masia i la seva historia, com us dic, sempre es bo.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

 

Protecció d’un enrajolat o estatueta, en una Font Natural

??????????? Com ja he dit en altres ocasions, per donar una presencia o distinció a una font natural, és pot col·locar un rajola o estatueta, amb imatges, com una Verge o Sant, una poesia, el nom de la font, entre moltes altres coses. DSCN0051 Fa a les hores, que estigui en risc que algun desaprensiu, ho trenqui fàcilment. DSCN0052 Per exemple, no seria el primer cop que s’ha posat  una  rajola amb el nom de la font i en hores o dies, aparegui trencada. Gorg0011[1] Cal mirar de protegir-ho ! ??????????? Una forma fàcil és mirar de posar una reixa suficient forta que pugui aguantar els cops, pedrades…. Ft. Sant Domenec o del Ca. -  Sta. Maria Martorelles BFt. St. Domenec o del Cá- Sta. M. Martorelles A i a la vegada a traves d’ella veure’s la imatge del seu interior. DSCN0675 Per últim, si feu un arranjament d’aquest tipus en una font, mai poseu entre la reixa i la imatge, un vidre, per que també,  així i tot,  la trencaran en el temps. Biosca - La Font B Des de aquí, us animo a fer arranjaments en les fonts Naturals de Catalunya. Biosca - La Font B Text i Fotografies : Ramon Solé