Que es l’hidrant ?

L’hidrant, es un parell hidràulic connectat a una xarxa general de distribució d’aigua, que s’utilitza per a subministrar aigua a pressió per a l’extinció d’un incendi o per a regar algun camp. També és conegut com a boca d’incendis.

Podrem trobar tres versions :

  • La que esta externa a nivell de superfície del terra, amb varies tomes d’aigua, la mes general es per tres maneges, una de obertura gran al mig i dues de mes petites en cada costat. Uns temps metàl·lic i encadenats asseguren que no és manipuli.
  • L’altre es exterior també, per ho sota terra i tapada amb una llosa metàl·lica. En varies canonades per posar les manegues.
  • Per últim, a nivell privat en una casa o empresa, és el punt on hi ha la caixa de les manegues i extintor.És molt important fer el control de pressió i que sempre arribi l’aigua. Que no hi hagi fuites d’aigua i les manegues puguin encaixar correctament, el bombers o empreses especialitzades son les encarregades de portar a terme el control de la instal·lació.Els Hidrants, els podem trobar en qualsevol lloc que mereixi tenir cura de tenir un punt assegurat de toma d’aigua, com a :
  • Dintre de les ciutats o pobles, urbanitzacions, industries, en el mon rural i forestal.
  • Sempre és important, senyalitzar-ho, donat que si hi ha un foc de domicili, industrial o forestal, els Bombers puguin disposar d’ell amb seguretat i rapidesa.
  • Des de fa anys a peu mateix d’alguna carretera i a prop del bosc, podem veure que esta indicat on hi ha un Hidrant, per facilitar la toma dels Bombers.Com a complement direm uns consells que es pot tindre previst preventivament :
  • Una, és destinar en una àrea privada de veïns, un espai reservat a vehicles de Bombers i que estigui a prop d’un Hidrant.
  • L’altre, es indicar amb un cartell on hi ha una bassa, propers en un camp o bosc, on els bombers puguin agafar aigua.
  • En una empresa sempre cal seguir les indicacions de la legislació vigent en cas de prevenció de incendis i seguretat.
  • En general, el cartell que indica el punt d’un Hidrant, es de color vermell o blau.

Aquí teniu mes informació sobre l’hidrant :

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrante_de_incendio

També, us passo la legislació  de la Generalitat de Catalunya, sobre el Sistemes d’Hidrants d’Incendi per a ús exclusiu de bombers :

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/instruccions_tecniques_complementaries/documents/sp120.pdf

Per últim, mireu de conèixer la situació dels Hidrants que hi ha a prop del vostra domicili o rodalies, a vegades NO esta prou senyalitzat, i podeu ser d’ajuda per orientar als Bombers, sobre tot en les zones de : urbanitzacions, camp i espais Forestals.Hi ha poblacions que tenen marcat per Internet els llocs on és troben els Hidrants, us passo un exemple :

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en_US&mid=1vYFrdW6mqD-Albm7f_7vd4qcqGQ

3 Diari de Girona

 

Text i Fotografies : Ramon Solé