El Perill en altres llocs amb abundant aigua “dolça” # 3

Vista del Pantà 1_01En alguns dels grans pantans hi ha alguna zona reservada al bany i es pot fer activitats amb diferents tipus d’embarcacions.Vista general i embarcador_01 En aquest cas, cal seguir les normes establertes per els guies i/o socorristes.

No obstant, els petits pantans o basses per regar grans extensions,khfg_01 que ja em descrit uns quants en aquest mateix blog,Vista general 2_01 no es aconsellable banyar-se i  en molts casos, hi ha cartells que ho prohibeixen fer-ho.Valles i porta entrada_01Aquest petits pantans les aigües son molt quietes o estancades i no es pot assegurar  la profunditat i si hi ha molt de llot, algues i objectes, son aigües fosques, que  impedeixen veure el seu fons .Vista 3_01També, hi ha pantans que no es pot banyar-se donat que les seves aigües son d’ús de boca o per la protecció de la fauna existent.

Les Rescloses de rius i rieres, vigilem en no caure, normalment hi ha reixes per impedir l’accés;Vista parcial des del Mur_01 no obstant, en rescloses de rius petits o rieres, no hi ha mesures de seguretat.Entrada Canal_01Els grans recs o canals, poden portar molta aigua i amb força, no hi ha cap tipus de protecció, cal tindre sentit comú i evitar caure-hi.Canal 5_01Molts casos em sentit que un cotxe ha caigut  per una canal amb víctimes. Per tant segui amb vehicle o a peu, anem amb compta quan circulem o passegem a prop de les canals…Canal 1_01Podem trobar, Grans Cisternes que acumulant aigua en el seu interior, en general estan tancades per una portella.Ft. Cisterna C. Recasens_01 Evitem si no en té o esta oberta, abocar-nos en el seu interior.Mina St. Medir 2_01En el cas de les Mines d’aigua, si no hi ha la porta d’accés o no esta tancada, evitem ser tafaners, podria ser un lloc que pateixi despreniments.Mina Cal Oliver - Barcelona_01Rieres als pobles, son rieres que no baixa aigua si no plou amb molta força i prolongadament, que podria baixar una gran rierada i és molt perillós caminar i circular amb vehicles, com ha passat molts casos en el Maresme.Sagareig i riu_01Així, algunes Rieres seques,DSCN1193_01 poden disposar de tubàries per desguassar l’aigua de la pluja, per ho poden ser un perills pels nens, si juguen a amagar-se en aquets lloc.DSCN1194_01 Per evitar-ho hi ha cartellsDSCN1196_01 i estan amb reixes barrant el pas.DSCN1192_01Per últim, fem cas als cartells que avisen  del pas sobtat  o crescudes en les rieres que habitualment no hi passa gaire aigua o estant seques.DSCN1191_01DSCN1197_01Eviteu aproximar-vos o estar de munt d’un pont que travessa un riu mes o menys granmontcada-ripoll-alc3a7ada-font-pudenta-montcada-nova_01quan fa una gran turmenta i pugen les seves aigües molt del seu cabal normal, durant o inclòs desprès de finalitzada la turmenta, podria donar-se el cas d’arribar a enfonsar-se el pont.

Ensllaç sobre seguretat en rius,pantans i llacs :

http://www.lleidaalminut.com/noticies/view/id/5437/proteccio/civil/lleida/campanya/seguretat.banys.rius/pantans/llacs/interior/conselleria/

Sigueu prudents !!!

Text i Fotografies : Ramon Solé

 

Els Perills de l’aigua dolça – Les Basses # 2

Ft Bassetes 4_01Hi ha moltes basses arreu de Catalunya, alimentades per l’aigua d’una font o mina, d’un pou o d’un rec, que les omple, i no totes hi ha seguretat, ni estan dintre d’una finca  aïllades o controladesDSCN1173_01.Les basses de rec, son mes o menys grans i profundes, en general, deuen de disposar d’una tanca metàl·lica per tot el seu perímetre,Font Can Borrell Bassa_01 amb una porta d’accés, evitant així que la gent pugui aproximar-se.Bassa de Can Borrell_01Per ho, en les basses petites i allunyades dels pobles i que estant en conreus o properes a una font, ens podem trobar que no hi hagi cap tipus de seguretat, com la tanca trencada,Bassa - Caldes de Montbui_01per tant cal anar amb compta, i ben segur tindran molt de llot i brutícies que fan difícil veure el fons o tapades per la vegetació.DSCN0082_01

DSCN5056_01_01Cal anar amb cura si anem amb canalla, son tafaners, a veure si trobem algun peix, granotes o altres animalons aquàtics, que poden fer que s’aproximin perillosament a la bassa i poden perdre l’equilibri i caure dins de la bassa.Ft. Cisterna Castell Recasens_01En basses seques i abandonades, hi pot creixa en el seu interior vegetació, pot ser un bon lloc d’amagatall pels nens per jugar, per ho , també poden fer-se mal.DSCN1176_01Bassa o Dipòsit per Incendis Forestals, es molt alts la seva estructura,  per tant sols seria perillós en cas de treballar en el manteniment d’aquestsDioisit Aigua Focs_01 o en cas d’un Incendi Forestal, que en general el helicòpter qui s’encarrega de recollir l’aigua donen l’avís amb la seva sirena per evitar accidents.DSCN4011_01Així i tot, cal ser prudents !!!DSCN0057_01Demà comentarem la tercera i última part sobre altres Perills d’Aigua dolça.

Text i Fotografies : Ramon Solé

Els perills d’aigua dolça – Els Pous #1

Durant aquest propers tres dies, comentaré els perills que pot comportar en diferents llocs d’aigua dolça .Vista 11On hi ha abundant aigua , sempre cal anar amb compta, per exemple en rius, rescloses, pantans, recs o canals, basses de rec, pou, mines, cisternes,DSCN5056_01  així com  de rieres de pas sobtat d’aigua fortes, i en els ponts sobre rius en dies de fortes pluges, entre altres…Comporta desguasNo sols amb els nens que son juganers i tafaners, si no , tant  si som persones grans o adults, sempre una imprudència, una relliscada o per algun altra motiu pot ser fatal.

Qui no ha fet, el tirar una pedra a un pou per saber si compte aigua i mirar dintre?DSCN0106_01 Mirar de travessar un riu mes o menys cabalós i ens adonem que hi a llot o la seva força es mes important que ens creiem?

Aproximar-nos a una bassa de rec per veure si hi han peixos o granotes i intentar agafar-ne ?  DSCN4937_01Mirar de creuar per el mur d’un pantà, a pesar que estigui prohibit?

Voler banyar-se en un pantà, no pensant que la fundaria, el llot i brutícia pot ser en aigües estancades molt important ?Vista generalAixí podríem anar citant diferents circumstàncies que ja han provocat accidents i morts en les aigües dolses.

En el cas del Pous, fa anys sortien noticies que s’avia trobat el cos sense vida d’una persona dintre d’un Pou, i que havia caigut accidentalment.DSCN0073_01DSCN0564_01Poc a poc i a traves de normatives municipals locals i/o estatals, s’anat regulant i eliminant aquest perill, la gran majoria dels propietaris han col·locat reixes,DSCN1121_01DSCN1118_01portes tancades amb candau, segellant-los l’entrada amb maons i també impedint el pas cerclant la propietat… tot es bo per evitar un accident.DSCN1116_01Pou Can Lloses o Refygi dels Caçadors_01Pous Tapats_01També, per seguretat, en molts hi ha una escala de ferro i en algun cas un lloc per poder deixar material, descansar…fer un rescat… o pel que fora menester. DSCN6145_01No obstant,  en el temps pot ser que es faci malbé i torni a quedar obrer l’accés, altres situats en llocs abandonats i la vegetació els cobreix,

Pous tapats per la vegetació

Pous tapats per la vegetació

o be, que estan simplement tapats amb materials que fàcilment és poden treure i convertir-se en un verdader perill;mal tapats_01

Cal anar amb molt de cura a l‘hora d’entrar a un pou per fer algun arreglo o manteniment en el seu interior, per els gasos que pot despendre i ens pot afectar en breu temps… Millor que tinguin una bona ventilació.

Si ens adonem d’algun cas així, simplement cal avisar al propietari o a la Policia Local, perquè es doni una solució.DSCN1120_01

Demà parlaré del Perill en les Basses d’aigua.

Text i Fotografies : Ramon Solé