El Molí de L’Avencó de Tagamanent

?????????? El municipi de Tagamanent te molt de terreny amb poques cases i aquestes  molt repartides, per bona part del massís del Montseny entre El Figaró i Aiguafreda. ?????????? DSCN0844 La riera d’Avencó, fa barrera natural amb el nucli urbà d’Aiguafreda . hhhh

Vista de la Masia i  Molí Actualment

Vista de la Masia i Molí Actualment

El conjunt és conegut per el Mas i el Molí  d’Avencó, documentat ja d’antic, concretament el segle XII i que actualment ha estat, parcialment, transformat en un restaurant conegut com Les Alzines. Rest. i Fugons Per aquest motiu, esta en molt bones condicions de conservació tant l’edifici principal del Molí i la Bassa d’entrada de l’aigua al molí, que sempre esta plena d’aigua. gggg ??????????

Bassa actualment

Bassa actualment

???????????Cal dir que segons sembla, la gent la Masia d’Avencó, primitivament, tant es dedicava a les labors agrícoles com les pròpies del Molí, com la ramaderia i en el temps, a la recollida del Gel per guardar-ho en els Pous allí existents. DSCN0841 ooooo Efectivament, donada la  proximitat de la riera, també havia estat explotada per la màxima activitat econòmica l’aportà el comerç del gel, conservant-se tres pous de glaç (el pou Gran, el pou Vell i el Fornot o Forn Xic), que ja us vaig comentar en un article en aquest  mateix bloc, i com us deia, van estar en funcionament amb aquesta activitat des del segle XVII i  a mitjans del segle XX. kkkk DSCN0793

Pou de Glaç

Pou de Glaç

Disposa davant del Molí – restaurant de taules i bancs de pedra i uns fogons que gestiona el propi restaurant. DSCN0781 Darrera del Molí de l’avencó, hi ha el Càmping.

Text i Fotografies – Ramon Solé