El Molí de Cal Petit de Castellvell i el Vilar

L’any 1772 Pere Joan Alsina va comprar una peça terra aigües avall del Molí de l’Alzina per tal d’edificar un segon molí i aprofitar les aigües.Aquest segon molí va entrar en funcionament l’any 1792 i degué funcionar fins a principis del segle XX.També es troba al vessant dret de la Riera de Marganell, molt a prop d’on desguassa el torrent del Brogit.Prenia l’aigua d’una petita presa que servia per recollir els sobrants del Molí de l’Alzina. Es tracta d’un molí de tipus C, segons la tipologia de Bolós (1983), amb un pou de 8 metres de fons i 2 de diàmetre.No es conserva la maquinaria i en el nivell més baix, a tocar de la riera es pot veure el carcabà, tot i que cobert per més d’un metre de terra degut a que quedà afectat per l’aiguat de 10 de juny de 2000.Prop del molí hi havia una casa petita anomenada Cal Petit, motiu per qual aquest molí pren el nom de Molí de Cal Petit

 

L’article s’ha fet gràcies al Col·laborador del Blog :

Text  i Fotografies : Carles Cornado

El Molí de l’Alzina de Castellvell i el Vilar

La Riera de Marganell recull bona part de les aigües de la cara nord de Montserrat i és un afluent del Llobregat per la seva riba dreta.Sabem de l’existència d’un antic molí que documenten els capbreus del terme de Santa Cecília de Montserrat, propietat del mas Pujol de Marganell.Tot fa pensar per la situació d’aquest mas que es tracta de l’actual Fassina de Marganell, malmesa per l’aiguat de 10 de juny de 2000.Un quilòmetre més avall trobem el Molí de l’Alzina, un molí fariner que va estar en activitat des d’inicis del se­gle XVI fins a les acaballes del segle passat. La tradició oral que ens ha arribat situen la seva construcció abans de descobriment d’Amèrica. Es troba a Castellbell i el Vilar, a la riba dreta de la Riera de Marganell, en una zona obaga, i les seves propietats limiten amb el terme de Vilamarics, un territori illa que pertany a Monistrol de Montserrat.El molí es troba en perfecte estat de conservació i podria fer-se funcionar en qualsevol moment. La bassa de 3 milions de litres rep l’aigua de la Riera de Marganell a través d’una sèquia, però antigament també rebia l’aigua de dos torrents propers: el torrent del Brogit i el torrent del Molí (anomenat així precisament pel molí que ens ocupa).Una altra característica que fan especial aquest molí és que des dels seus inicis ha estat sempre en mans de la mateixa família.A partir de capbreus i altres documents guardats per la família podem establir el nom d’algunes generacions dels seus propietaris:

Any Propietari
1532 Cebrià Alsina
1569 Antoni Alsina
1575 Cebrià Alsina
1632 Valentí Alsina
1704 Josep Alsina
1759 Joan Alsina
1774 Pere Joan Alsina
1851 Joan Alsina
1857 Josep Alsina
1913 Josep Alsina
1926 Benvingut Alsina
1943 Rosa Alsina i Josep Viladoms
Actualitat Rosa Viladoms Alsina i Cisco Mateo

Bibliografia:

BENITO, Pere (1994). Santa Cecília de Montserrat i els capbreus de 1259 i 1334: Aproximació a l’estructura d’un domini territorial monàstic, Miscel·lània de Textos Medievals, 7

BOLÒS, Jordi i NUET, Josep (1983). Els molins fariners. Barcelona: Ketres editora.

SANTAMARIA, Ramon (2015). Un monument al nostre poble: el molí fariner de Ca l’Alsina; Revista El Brogit, núm. 397, febrer de 2014.

VALLS, Joan. El Molí de l’Alzina de Castellbell i El Vilar. Revista El Brogit, núm. 426. Octubre de 2017.

 

L’article s’ha fet gràcies als Col·laboradors :

Text : Carles Cornado

Fotografies : Pere Santamaria