L’Antic Estanyol de Santa Fe del Montseny, a prop de Campins

A - Mapa de situació

L'Estanyol -Vista Parcial - 1930

Des de el Restaurant de Santa Fe, baixa un camí fins aquest antic estany, conegut pel nom de l’estanyol o embassament petit.

Campins - Sta. Fe - Estany - Vista Antiga

L' estanyol - Vista arcial 2 - Any 1930

És va construir el seu mur de 19 metres d’alçada per la contenció de l’aigua, entre els anys 1920 i 1935

???????????

Mur 3

tenia una capacitat aproximada per 900.000 m3 d’aigua i la seva missió principal era per generar energia elèctrica disposant de dos salts en el seu tram inicial.

Mur i desguas 4

???????????

Al marge esquerre hi ha l’edifici conegut com la Fabriqueta, que era l’antiga central elèctrica que derivava l’electricitat a l’hostal de Santa Fe.

Desguas actual i camíDesguas actual 2

La vegetació es diversa i pròpia del Montseny, com a bogues, verns, lliris grocs… per les rodalies trobarem,  el faig, l’ avet,  entre altres.

??????????????????????

Dins de l’aigua podem encara veure peixos com el barb, la bagra i alguna truita. Així també com la granota roja i el gripau.

Rodalies Pantà

Mur 4

???????????

L’aigua actualment, per causa que el mur de contenció esta molt malmès, per tant,

Comporta - Desguas

Comporta – Desguas

Mur 1Mur antic desguas dret

reté menys aigua , per ho la dona al nou i mes gran pantà que esta a poca distancia i que podem també visitar fent un petit recorregut entre el bosc.

Sta. Fe M. Passera Riera

Vista parcial i mur nevat

Text i Fotografies  : Ramon Solé