L’Estanyol Petit de la Cendra de Banyoles

A - Mapa situació_01Es troba fent l’itinerari 2 per l’espai natural conegut com a “Ruta de la Puda i les Estunes” . Cartell indicador camí_01Se inicia prop de l’Antic Balneari i Font Pudosa , un cartell ens informe del recorregut i tot continuant el camí anirem trobant varis dels estanyols,Camí_01 el primer que trobarem a la nostra esquerra es l’Estanyol de Cendra a poca distancia i també a la nostra esquerra l’Estanyol Petit de la Cendra.Vista 5_01Es de dimensions petites i moltes vegades es difícil el trobar-ho, donat que la vegetació el tapa o disposa de poca aigua.nmu_01Així mateix, i com en l’Estanyol Gran, presenta un color gris cendrós fosc.Vista 1_01Hi ha diverses canals per les rodalies dels estanyols, per desguàs d’aquests.Rec - Estany de la Cendre_01
Vista 2_01Es important de seguir el recorregut marcat i no entrar en les zones humides, esta prohibit. Si seguiu l’Itinerari passareu per els altres tres Estanyols i arribareu a Les Estunes, que ja vàrem descriure en aquest Bloc.Vista 3_01Vista 6_01

Text i Fotografies : Ramon Solé

L’Estanyol de la Cendra de Banyoles

A - Mapa situació_01Es troba fent l’itinerari 2 per l’espai natural conegut com a “Ruta de la Puda i les Estunes”.Camí  1_01

Se inicia prop de l’Antic Balneari i Font Pudosa , un cartell ens informe del recorregut i tot continuant el camí anirem trobant varis dels estanyols, el primer que trobarem a la nostra esquerra es l’Estanyol de Cendra.Cartell_01L’Estanyol de la Cendra és un clar exemple d’estanyol format per enfonsament càrstic. Rep el seu nom per què l’aigua té un aspecte cendrós degut al xalió (pissarrí) que hi ha al fons i que queden en suspensió a causa de l’entrada subterrània d’aigua.Vista 1_01Té 35 m2 de superfície i 20 metres de fondària aproximadament.Entrada al estanyol_01Disposa en el camí d’accés d’una passera de fusta per evitat que el visitant es mulli el calçat.Camí i Mirador_01 A l’arribar a l’Estanyol, i al costat mateix del camí hi ha un petit mirador elevat de fusta, que cal pujar unes escales.Vista 3_01Tot i que el seu origen ha recollit un munt de creences populars, avui dia s’ha comprovat científicament que no són certes i a hores d’ara ja només queden com a petites rondalles: hi ha qui diu que aquest estanyol adopta aquest color cendrós cada vegada que hi ha un terratrèmol a qualsevol indret del món.Vista 4_01 També hi havia qui creia que era d’origen volcànic.Vista 5_01La vegetació és la pròpia d’àmbits humits – joncs, balca, canyís, etc.Vista 6_01 Pel que fa a fauna, s’hi pot observar la típica d’espais aquàtics tranquils: el blauet, el bernat pescaire o l’ànec collverd.Vista 7_01Es important de seguir el recorregut marcat i no entrar en les zones humides, esta prohibit. Si seguiu l’Itinerari passareu per els altres tres Estanyols i arribareu a Les Estunes, que ja vàrem descriure en aquest Bloc.Vista 8_01

Text i Fotografies : Ramon Solé