Parc de les Aigües de Figueres

El Parc de Les Aigües esta situat en el Passeig Nou, 13 en Figueres (Girona).

De fet aquest nou Espai o Parc ja existia.

El nom era el de Les hortes de Vilabertran, un antic espai rural a cinc minuts del centre de Figueres.

Va estar uns anys mig abandonat i no es podia accedir-hi.

Es va procedir a un remodelatge, respectant la majoria de la vegetació i la font d’aigua.

Es van portar a terme la construcció de camins, passarel·les elevades, bancs i canals per portar l’aigua que surt de l’antiga Font de Les Dues Pilars.

Hi ha una bassa quadrada on es recull l’aigua.

Es un Parc que fa de bon estar, es fresc a l’estiu i els xiprers fan de pantalla al vent de la tramuntana.

Text : Ramon Solé

Fotografies: Dora Salvador

A vora del riu Ripoll : L’Horta a Sabadell

DSCN4086_01Informació treta de l’Ajuntament de SabadellDSCN4093_01DSCN4092_01Les terrasses fluvials baixes han estat ocupades històricament per les activitats agrícoles i s’han fet servir rescloses i sèquies per regar.DSCN4093 - copia_01DSCN4093 - copia (2)_01 Alguna d’aquestes zones va proveir d’aliment durant molt de temps la ciutat abans del creixement modern.DSCN4094_01Encara avui, aquestes àrees d’horta perviuen i mantenen l’activitat, mentre ofereixen el paisatge característic: parcel•lat, variat i geomètric.DSCN4096_01Entre el 2002 i el 2009 s’ha recuperat l’usdefruit de diferents parcel•les de les hortes de la Verneda de Can Deu, de Can Bages, de Can Roqueta, del Prat Vell i de la font dels Plàtans, que han passat a ser propietat municipal.DSCN4097_01L’horta de Can Roqueta s’ha cedit a entitats de la ciutat i la resta de les hortes municipals estan en procés d’adjudicació.DSCN4102_01El 25 de febrer del 2008 es va aprovar el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal, document que regula el règim jurídic de les llicències d’ús privatiu del domini públic atorgades per l’Ajuntament sobre horts de titularitat municipal al terme de Sabadell, exclusivament per conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum, el contingut dels drets i obligacions a complir pels beneficiaris d’aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació, que és per un període màxim de 5 anys.DSCN4103_01En aquest procés d’ordenació s’han eliminat un gran nombre d’horts i barraques que ocupaven la llera inundable o bé als talussos, 516 horts i 570 barraques

Lloc on hi ha o havia horts prop de la vora del riu Ripoll :DSCN4132_01Horta de la Font dels Plàtans – Horta de la Verneda de Can Deu – Horta de Can Bages – Horta de Can Pagès – Horta del Prat Vell – Horta del Molí de l’Amat – Horta de Can Puiggener – Horta d’Arraona – Horta del riu Tort – Horta Vella – Horta d’en Romau – Horta de Can Quadres – Horta de Can Roqueta

Fotografia de Ramon Casanovas -l'Any 1935

Fotografia de Ramon Casanovas -l’Any 1935

Mes informació de la vora del Riu Ripoll a :

http://ca.sabadell.cat/MediAmbient/d/parcfluvial.pdf

DSCN4164_01Les Hortes formen part del paisatge i el medi que disposa en cara la vora del riu ripoll, en el traçat del Prac Fluvial del riu Ripoll, podem anar de passeig i contemplar avui en dia moltes d’aquestes hortes en ple rendiment. Us aconsellem fer una visita pel aquest Parc Fluvial.DSCN4156_01Informació extreta : Ajuntament de Sabadell
Fotografies : Ramon Solé