El Pantà de la Font de Vern d’Aiguafreda

Per arribar El Pantà de la Font de Vern, us cal anar per la barriada de l’Avencó d’Aiguafreda i pujar per la pista que va paral·lela a la riera que és tot rodejat de bosc.A l’arribar a l’altura de can Parellada, us cal deixar el vehicle i anar a ma esquerra, on trobareu la riera i la paret del petit Pantà.En l’actualitat es sec i ple de sorral i terra, troncs i malesa.De fet no hi ha aigua, perquè no plou prou. !És una llàstima que es trobi d’aquesta manera, donat que és un lloc on depenen els insectes, mamífers i altres especies per la seva supervivència.Quan vaig anar, sols es disposava aigua sota del mur del Pantà, era aigua estancada.Tot esperant les pluges de la tardor i/o hivern que puguin omplir aquest petit Pantà de la Font de Vern.

 

 Text i Fotografies : Ramon Solé