Per la vora del riu Ripoll, la sèquia Monar o rec Monar de Castellar i de Sabadell

DSCN4499_01La sèquia Monar o rec Monar, és una canalització d’aigua que data d’època medieval, és diu que el monjos de Sant Llorens del Munt, van ser els pioners de fer aquest rec, on encara ara, recorre la conca del riu Ripoll, des de sota del Mas Pinetó a Castellar del Vallès i fins ben entrat el terme municipal de Sabadell.DSCN4498_01Es va construir per que l’aigua de la sèquia servis per moure els rodets dels molins fariners i regava les zones d’horta de les rodalies del riu; per una altra banda, el creixement de les indústries tèxtils a la zona del Vallès i més concretament, als contorns de la vila de Sabadell va fer la necessitat de disposar d’aquesta sèquia.DSCN4512_01Durant segles, va ser molt important l’ús de l’aigua del Ripoll i per extensió el de l’aigua de la sèquia que es repartia i era molt ben utilitzada.DSCN4515_01Actualment i amb la voluntat de preservar tots aquests elements arquitectònics que expliquen una mica més la nostra història hidràulica, és va considerar que la sèquia Monar era una peça clau del nostre patrimoni, essent una de les infraestructures hidràuliques més importants i singulars que guarda el passat i la memòria de Castellar i de Sabadell.DSCN4500_01Durant els últims anys, s’han fet uns treballs que tenen com a objectiu conservar aquesta part del patrimoni permetent així la supervivència en el temps de la sèquia MonarDSCN4501_01 i comptant, evidentment, amb la revalorització d’una del les joies de la enginyeria hidràulica, malauradament poc coneguda fins el moment.DSCN4509_01

Podeu conèixer mes informació sobre la sèquia Monar i obres realitzades :

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quia_Monar
i a :
http://www.radiosabadell.fm/Noticies/L-Entesa-denuncia-el-trencament-de-la-Sequia-Monar-al-pas-del-Gasoducte-Martorell-Figueres

DSCN4502_01Recull de dades, text i Fotografies : Ramon Solé