Poema – Font del Sot de Can Rosell de Viladrau

IMG_2632

L’Autora, va dedicar aquest poema de la Font del Sot de Can Rosell pel 55e. Aplec del Matagall, el 11 de Juliol de 2004

Poema

Aigua fina, gotellina,

tany de murtra, nova rel.

Cau, pausada, l’aubaïna

que ha pintat un arc-en cel.

La toronja mandarina

               guaita, fresca com el gel.              

Cau, pausada, l’aubaïna,

la vedella fa bruel.

Rosa vera, blat que brina,

pluja fina, cel fidel.

Font Sot de Can Rosell 

                           Autora : Maria Antònia Salvà

Recopilació del Poema i Fotografies

Ramon Solé