Fem Safareig, en el rentador de Riu (La Cerdanya)

Riu, es d’aquells petits pobles tant pintorescs que estan repartits per tot el territori de la Comarca de La Cerdanya.

La Font

La Font de Riu o de les Rentadores, amb cinc notables dolls d’aigua, en primer lloc, la dona a la gent que va a la font a recollir-ne, l’aigua sobrant va a parar a un llarg abeurador pels animals adossat a la paret d’una casa i per últim, l’aigua va a parar al Safareig de Riu.

Abeurador i safareig

No es massa gran i de construcció senzilla, és de pedra que fa conjunt amb les cases del seu voltant, disposa d’un sol compartiment i a cel obert, es podia rentar la roba en els seus quatre costats. En una llosa hi ha gravada la data de 1860.

gh

Axó si, com que l’aigua sempre surt molt freda, les dones que hi rentaven ho deurien passar-ho malament.

Durant la Festa Major a Riu, cada any, es fa la dansa en record a les Rentadores.

Text i Fotografies

Ramon Solé