La Font de la Plaça Catalana de Barcelona

Tenim dades que des de 1860, una mina que venia del turó de la Rovira, alimentava la Font anomenada Catalana, on ara hi ha la Plaça Catalana a Barcelona.DSCN6343_01L’any 1907 unes fortes pluges causaren un esllavissament de terra que tapà o destruí la mina.

Aquesta Font és va abastir amb aigua de xarxa i fins l’actualitat.DSCN6341_01Després de la guerra les lletres que encapçalen la font foren trencades, amb el desig d’esborrar tot allò que sonés a català.DSCN6342_01L’estructura característica de la font  hi ha indicis que va ser construïda al primer terç del segle XX i encara es conserva en bon estat, gracies al manteniment periòdic que rep per part de l’Ajuntament de Barcelona.

DSCN6344_01Dades de la restauració de la Font. :

https://publiesarq.wordpress.com/2012/12/11/tv-2012-fuente-5-font-de-la-placa-catalana/

 

Recull de dades i Fotografies : Ramon Solé