La Font de “Babel”, el Porc i el Xai, en la plaça de Campdenmas d’Olot

Aquesta font, és coneguda com la de “Babel” obre de Quim Domene, que es va ressituar en aquesta plaça d’Olot fa un temps.L’aigua de la Font, cau a una petita canal l’aigua i va a parar a una cisterna subterrània anterior al segle XV i descoberta durant unes  obres.També podem veure les escultura  feta per Àngel Rigall, que son el Porc i el Xai mirant-se, ressaltar el bon bestia de la Comarca de la Garrotxa.

 

Text : Ramon Solé

Fotografies : Dora Salvador / Col·laboradora del Blog