Avui coneixerem : La Font de la Colònia de Vilodomiu Vell de Gironella

La Font de la Colònia de Vilodomiu Vell esta situada en un costat de la Plaça, entre dos vells plataners.

Es de senzilla construcció, al centre del mur o paret hi ha l’aixeta de polsador. L’aigua cau a una pica semi-circular.

En cada costat disposa d’uns seients, que a l’estiu i gracies a l’ombra dels arbres fan de bon estar.

Text del Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Bassa de la Font de l’ermita de Gironella

La Bassa de la Font de l’ermita esta en l’explanada per sota de la font, i que no hi ha que confondre amb el safareig que es al costat d’aquesta font (Descrita ahir diumenge)

Es una bassa molt curiosa, em vist de rodones, quadrades o rectangulars, però amb l’estructura com aquesta, veritablement, no.

Per una part el mur es allargat, la resta esta format per tres parets semi circulars i pràcticament iguales i una de mes petita.

Disposa d’una entrada de l’aigua, hi ha una caixa reguladora, i en el seu extrem contrari, esta el desguàs.

En el terreny on esta ubicat, hi ha alguna taula i seients, així con algun joc per els infants, amb pocs arbres que donin ombra.

Text al Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Arbres : Roure de cal Ramons de Gironella

El Roure de cal Ramons a la part central del revolt de l’inici de la urbanització de Cal Ramons, a sota la masia en Gironella.

El roure es tracta de fet d’un exemplar mort, de fa poc temps, o sigui que el que podem contemplar avui dia és un gran tronc que es bifurca en dos grans branques, tot i que comptava amb una tercera, la qual es va podar fa poc temps.

Les dimensions del roure són difícils de calcular per la seva dimensió i per trobar-se en un terreny amb un pendent acusat; a la part central del tronc, aproximadament a l’alçada d’un metre des del terra a la de dalt, supera els tres metres i mig de diàmetre. En desconeixem l’edat però per les dimensions es correspon a un exemplar que podria ser d’uns centenars d’anys.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Sara Simon Vilardaga

Adaptació del Text i Fotografies al Bloc : Ramon Solé

Resclosa i Canal de la colònia de Viladomiu Vell de Gironella

La Resclosa i l’inici del Canal es situen uns 500 metres al nord de Viladomiu Vell, per accedir a la zona de la resclosa cal creuar el canal per la passera i seguir per el camí.

Historia:

  • El maig del 1868 l’empresa “Viladomiu e Hijos”, propietària de Viladomiu Vell va sol·licitar l’aprofitament d’aigües per la fàbrica que volia construir als terrenys de la Plana de Sant Marc; a partir d’un projecte del mestre d’obres Joan Camps Prats.
  • La concessió per part del govern civil arribà el juliol del mateix any, permeten construir una presa de 6m.
  • A inicis del 1898 es sol·licità reformar la presa a la vegada que augmentar-ne l’alçada, concedint-se permís a finals d’any, actuació que va suposar comptar amb una presa de 6,45 m d’alçada.

La resclosa i l’inici del canal de la fàbrica de Viladomiu Vell es situa uns 500 metres riu amunt des de l’entrada del canal a la fàbrica,

es tracta d’una resclosa de planta corbada amb l’extrem de ponent més allargat conduint les aigües vers l’inici del canal.

La resclosa està feta de grans blocs de pedra, amb la cara sud del mur força vertical.

KODAK Digital Still Camera

A l’inici del canal hi ha tota la infraestructura de control de la comporta de pas de l’aigua.

Al llarg del recorregut del canal hi ha diverses comportes de desguàs.

Així com nombrós horts dels residents de la Colònia.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Sara Simon Vilardaga

Adaptació del Text al Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Avui coneixerem: La Font de l’ermita de Sant Marc de can Bassacs de Gironella

Aquesta font, esta situada a prop de l’ermita de Sant Marc i a sota l’ombra d’una alzina no massa gran, en el barri de can Bassacs de Gironella.

L’estructura es feta d’obra amb una paret a sobre es semicircular i al centre una pica, a cada costat hi ha un petit seient de la mateixa obra.

No es d’aigua natural, surt d’una aixeta amb maneta i cau a la pica semicircular.

Text : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Avui destaquem: La Font de can Forroll de Gironella

Setmana dedicada a les Fonts de Gironella

La Font de Cal Forroll, esta situada en un clot que queda ubicat a l’altra banda de la qual hi ha la casa de Cal Forroll i al peu del camí que puja del carrer dels Estudis, a prop de la carretera de Casserres, a Gironella.

Historia:

  • Es tracta de la font de l’antiga masia de Cal Forroll, que li dona nom.
  • La casa està documentada des d’època medieval.

La font disposa d’un petit frontal, un mur fet de pedra, còdols i morter, a la part baixa del qual hi ha el brollador, un petit forat rectangular realitzat en el mateix mur amb un tros de tub metàl·lic que vessa l’aigua en una pica de planta rectangular feta de maons.

El frontal de la font està parcialment revestit amb morter de calç en el que hi figura “Any 1934” en un requadre fet al mateix morter.

El lloc està condicionat amb bancs i hi ha uns roures que donen ombra a l’indret, l’aigua sobrant dona a uns horts.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Sara Simon Vilardaga

Adaptació al Text del Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Avui destaquem: La Font de sense nom (?) de Gironella

Setmana dedicada a les Fonts de Gironella

La Font (sense nom). esta situada en una paret a peu de la carretera C-154z, de Gironella a Vic, a pocs metres del seu inici.

De fet no es considera una font com tal, l’aigua ve d’una petita canal, i surt per un broc metàl·lic.

Aigua molt abundant tot l’any i amb temps de sequera !!!, l’aigua cau a un bidó gran.

L’aigua sobrant esper carretera cap a vall.

Text del Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Avui destaquem: La Font del Cuc de Gironella

Setmana dedicada a les Fonts de Gironella

La Font del Cuc esta al peu del carrer Olvan Alt, a l’extrem més de llevant de Gironella.

Historia:

  • Gran part de l’estructura on hi ha emplaçada la font és obra d’època contemporània, per bé que la proximitat de la font al nucli antic de Gironella i més concretament al camí de sortida d’un dels seus portals, fa pensar que la font pot haver estat condicionada des de temps enrere.

La font queda emplaçada en un clot a un extrem del carrer Olvan Alt prop del trencall que porta cap al Padró.

L’espai de la font està delimitat per uns murs de pedra i obra, una part d’aflorament de roca i una part de blocs de ciment. El frontal de la font té la superfície revestida de morter de ciment en el que hi ha una aixeta polsador com a brollador.

Damunt uns blocs de formigó amb una tanca metàl·lica de registre.

Unes escales de graons estret faciliten baixar fins la font des de la cota de carrer.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Sara Simon Vilardaga

Adaptació al Text del Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Avui destaquem: La Font de cal Ramons de Gironella

Setmana dedicada a les Fonts de Gironella

La Font de cal Ramons està situada en la urbanització de Cal Ramons, entre els carrers Serres de Biure i Pla de Corbera, en un extrem d’una parcel·la no urbanitzada, al costat d’una petita rasa.

Historia:

  • Els materials que conformen l’estructura de la font són de cronologia contemporània, segurament del darrer terç del segle XX, coincidint amb l’època de creació de la urbanització.

La font està formada per una estructura que conforma un petit dipòsit quadrangular,

fet de maons foradats i morter de ciment pòrtland;

a la part frontal hi ha un tub metàl·lic per on brolla l’aigua.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Sara Simon Vilardaga

Adaptació al Text del Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Avui destaquem: La Font de Cal Bassacs o del Tirai de Gironella

Setmana dedicada a les Fonts naturals de Gironella

La Font de Cal Bassacs o del Tirai esta situada al peu de la carretera que comunica  el barri de Cal Bassacs amb Gironella, la C-16z.

Historia:

  • El carrilet passava just al peu de la font, de fet en algunes fotografies antigues es pot veure que en aquest indret hi havia instal·lada una petita caseta i les barreres per regular la circulació del tren i la resta de vehicles, ja que en aquest punt el tren creuava la carretera.
  • La barriada de Cal Bassacs, es va començar a desenvolupar com a tal a partir de la construcció de la fàbrica tèxtil i colònia a finals dels anys 60 del segle XIX.

L’estructura de la font està bastida a la base del mur on hi ha les escales per arribar a la zona de les escoles i l’església des d’aquest indret.

El frontal de la font està encaixat en el mateix mur de contenció del terreny, és un mur bastit amb grans blocs de pedra.

El frontal en sí és un mur de pedra i maons que està delimitat, per la part superior, per un arc de mig punt fet a partir de dues fileres de maons i damunt un petit voladís a manera de teulada a dos vessants, també fet en maó massís.

Entre l’arc i el voladís és paret de maó, sembla que a l’interior de l’estructura que defineix hi havia el dipòsit d’aigua. En el frontal hi ha l’aixeta pròpiament, senzilla de llautó, i al costat un tub de sobreeixidor.

Damunt plaques indicatives, una d’aigua no potable, i l’altra, que assenyala que l’aixeta és d’aigua clorada i el tub d’aigua no clorada. A la base de la font un petit receptacle delimitat per maons.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Sara Simon Vilardaga

Adaptació al Text del Bloc : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero