La Torre d’Aigua de l’antiga fabrica del carrer Bolívia de Barcelona

Aquesta Torre d’Aigua, esta situada dins de l’illa formada pels carrers, Bolívia, Avila, Tànger  i Badajoz ; era d’us industrial i no es massa antiga.S’ens fa difícil veure la Torre, per les construccions que envolten l’illa, queda en molts llocs tapada.Te una curiosa forma de caixa oberta. Cal destacar que en les quatre cares te com una “Estrella de David”.Actualment, les naus de l’antiga fabrica, hi ha diverses empreses.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé