Visitem El Molinot, el molí d’Aigua de Canyamars (Dosrius)

??????????

A Dosrius, concretament en l’agregat de Canyamars, hi ha un Molí d’aigua dels mes antics de la Comarca, conegut per El Molinot.

 

??????????

Està a la sortida del mateix nucli urbá al costat de la Fabrica, sota del camí que porta al Pou de Glaç.

Hi ha constància que des de 1570, ja la gent de Canyamars  molia el gra de farina o blat en aquest molí.

L'Historia

L’Historia

Bassa

Bassa

Bassa

Bassa

Sols queda en peu l’estructura externa, com part de la bassa i el cup.

Entrada al Cup

Entrada al Cup

L’Ajuntament i la Diputació, van portar a terme, la neteja del lloc, posant-hi bancs i fent un lloc pel passeig a prop de la riera, ombrejat per els arbres allí existents.

??????????

En quinze minuts podem aproximar-nos al Pou de Glaç, que es un dels mes ben conservats i que destinarem un altra dia en conèixer-lo.

Vista general

Vista general de El Molinot

 

Text i Fotografies

Ramon Solé