Nou camí peatonal i de bicicleta de can Draper a can Diví de l’Ametlla del Vallès

L’Ametlla del Vallès, disposa d’un camí asfaltat que porta a varies urbanitzacions,  i a can Daví.El nou camí peatonal i de bicicleta, s’inicia des del carrer Sector Can Draper fins front l’antiga masia, on canvia pel nom de Camí Ral.Podrem veure si ens fitxem, en la fondalada de la riera, on hi ha la Font de can Draper i el seu gran i allargat Pi.El camí va paral-lel a camí real, on deixarem a la dreta l’entrada a la deixalleria Municipal, punt on hi ha que anar amb cura per que es entrada i sortida de vehicles.Tenim bones vistes del paisatge, amb camps de can Draper i la urbanització al fons.És un camí de seguretat no te massa mes que protegir a la gent que l’utilitza, i és de pocs mes de dos kilòmetres el seu recorregut i enllaça amb altres rutes o camins forestals i/o rurals del municipi.Una alternativa és anar per el fons del torrent de can Daví, que en l’actualitat esta net de vegetació i matolls.

 

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

 

 

La deixalleria, el reciclatge, la recuperació, son formes de fer un consum responsable entre tots i per a tots…!

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva d’aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària.D’aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.Les deixalleries són instal·lacions tancades i durant la seva obertura hi ha un servei permanent d’atenció al públic.L’encarregat de la deixalleria deu d’informar a la gent, de la correcte gestió dels residus i de les tasques administratives.

Valls

A més a més de les deixalleries, també existeixen les deixalleries mòbils i les mini deixalleries :

  • La deixalleria mòbil consisteix en un vehicle de recollida itinerant que se situa en diferents municipis o barris segons un calendari preestablert.
  • Les mini deixalleries són petites instal·lacions que es troben dins d’un municipi i que permetent apropar el servei al ciutadà i que depèn de la deixalleria principal on es transporten el residus desats.Els residus d’acceptació obligatòria per part d’una deixalleria són els residus municipals ordinaris (paper i cartró, vidre, envasos, plàstics no envàs, ferralla i metalls i tèxtils)Els residus municipals especials (fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC i olis minerals de particular)Els residus municipals voluminosos (electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i mobles)I altres residus (fustes, restes de jardí i runes provinents d’obres menors).Des de fa temps, campanyes de sensibilització, a la radio, a la TV, cartells al carrer.Aquestes campanyes fan que la gent sigui mes conscient cada dia que el reciclar es molt important per a tots.a vegades es un seguint de gent que els dies festiu vagi a portar a la deixalleria objectes mes o menys grans.Mireu una altra forma de descripció de Deixalleria :

http://www.santabarbara.cat/media/upload/imatges/deixalleria3.pdf

Mireu de ser una mica mes responsables en el medi ambient i participeu en l’entrega a les Deixalleries del material que ja us es obsolet.Pràcticament a tots el Municipis de Catalunya disposen de medis de recollida permanents o mòbils.Recopilació de dades de diferents Municipis – Deixalleria : Sant Pol de Mar (Barcelona)

Text adaptat i Fotografies : Ramon Solé