Per la vora del riu Ripoll. La Flora mes representativa al riu a Sabadell

DSCN4504_01Les riuades en moltes ocasions han fet molt de malt a la flora mes propera a la vora del riu Ripoll, la contaminació, la sequera, també son prou important en la seva degradació.DSCN4568_01DSCN5206_01Un riu fa que tant la flora con la fauna, sigui rica i variada i el propi riu esta sa. DSCN4012_01Axó ha passat al riu Ripoll, gràcies amb les millores medio-ambientals d’aquesta última dècada fetes directament al riu.DSCN4539_01DSCN3200_01Podem veure la flora mes representativa :
Àlbers, Boga, Gatell, Jonc, Om , Pollancre, Canya i Canyís, entre altres especies.DSCN4543_01DSCN3193_01DSCN4542_01Al millorar la qualitat de l’aigua del riu, fa que hi hagi una constant generació de la flora en el seu voltant.DSCN4541_01DSCN4572_01DSCN4540_01Es important seguir amb aquest equilibri ecològic i així mantindrem un riu saludable amb una flora i una fauna, cada vegada mes nombrosa i variada.DSCN4573_01
Text i Fotografies : Ramon Solé

Per la vora del riu Ripoll, la degradació i la recuperació del riu

DSCN4564_01Les riuades, la contaminació produïda per les industries de vora del riu, les deixalles o escombraries, DSCN4518_01DSCN4516_01així, podríem fer una llarga llista de maneres que han portat a la llarg dels anys a una degradació del riu Ripoll.DSCN4488_01En els últims quinze anys, se ha vist una important millora i recuperació del Riu Ripoll, sobre tot en la zona de Sabadell.DSCN4513_01No sols depuradores i llacunes artificials per depurar l’aigua, sino tot tipus d’actuacions, en camins, serveis àrees d’estada, passeres, recuperació de Fonts Naturals, neteja de la vora del riu…. DSCN4522_01i un llarga llista d’accions positives, que poden ser un bon exemple tal com deuria de ser en tots els rius a Catalunya.DSCN4523_01Encara falta bastant, i falta per manca del col•laboració de tots i totes, no podem fer per una banda i desfer per l’altre…DSCN4240_01DSCN4517_01Cal respectar unes normes de convivència en el medi natural, com el cas del riu Ripoll, on molta gent circula, sobre tot el dies festius, fent esport, corrent, amb bicicleta, caminant, passejant, conreant, fotografiant…DSCN4529_01Hi ha espais per a tots i totes, sols cal un bon equilibri i respectar el medi, l’entorn, la natura… en definitiva.DSCN4595_01
Text i Fotografies : Ramon Solé