Consells i normes al visitar el Parc de Collserola

Per on anem o estiguem, sigui en la ciutat o fora,  hi ha que comportar-se correctament i amb civisme, respectar on estem sigui públic o privat, ens podem trobar en bens particulars o comunitaris.En el bosc, com pot ser en el cas del Parc Natural de Collserola, tenim d’actuar d’igual manera, respectuosos en el medi natural.Per aquest motiu trobareu cartells indicant, el que es pot fer i aconsellant el que no.

Fa dos anys bona part del Parc va estrenar nova senyalització, canvian els antics cartells, i ens consta que hi ha algun cartell malmès desprès d’un temps d’algun incívic.us passo un article del elperiodico que parla de la nova senyalització :

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180321/nueva-senalizacion-paseo-de-las-aigues-6705213

Us passo un recull d’alguns cartells que us podeu trobar arreu del Parc de Collserola i us cal familiaritzar-vos :

Delimitant el pas de vehicles :

Orientació de Camins

Us passo consells del Parc :

https://www.parcnaturalcollserola.cat/territori-vital-2/

 

Text, Fotografies : Ramon Solé

Fotografies cartells antics : Arxiu Rasola

Recull de consells i d’actuacions si veieu un Porc Senglar

Us passo un recull de consells i d’accions per si veieu un Porc Senglar.

Cartell Serra Collserola – Sant Cugat del Vallès

Últimament s’ha portat a terme moltes campanyes de diferents tipus en relació al Porc Senglar,

Cartell Agents Rurals

Cartell prevencio – Diputació de Barcelona

des de les diferents administracions públiques Catalanes, com la Generalitat de Catalunya i les Diputacions,i a nivell local, s’han afegit a fer difusió de les malalties que pot comportar i riscos,com el cas de la Pesta Porcina Africana.També, a l’àmbit de patir accidents, sigui a excursionistes i/o població en general, donat que cada vegada estan mes presents en les rodalies de les ciutats i pobles.Així mateix, la prevenció d’un possible accident de tràfic al topar amb un Porc Senglar.

Cartell prevenció d ‘accident – Generalitat de Catalunya i Trànsit

Campanyes de casera fora de temporada, per evitar tenir un excisió nombre de Porcs Senglars en els Boscos dels Municipis que si hi detecta, amb la conformitat de la Generalitat.Millor no passar per la sona senyalitzada, com a batuda, donat el perill que representaria.Alguna d’aquestes campanyes s’ha editat cartells en diferents idiomes.Us passo un article de la Federació Catalana de Caça :

https://www.federcat.com/noticia_historica.php?idn=1132&ida=14&almenys_652_senglars_van_ser_abatuts_a_collserola_el_2015

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

Cartells de les diferents campanyes de les Administracions catalanes.

 

Les Flors, les Plantes i els bons consells

Al municipi de Centelles i en el camí que porta a can Cabanyes, trobareu a ma dreta una antiga finca, avui descuidada, que en cada piló del mur o balla, el seu propietari va voler plasmar el seu amor i encant a les Flors i a les Plantes amb consells,  i que avui us presento en 12 imatges :

 Es un sistema verdaderament curiós…

 

 

 Text i Fotografies : Ramon Solé

Actualitat : Arbres, plantes que produeixen al•lèrgia

Aquest any donat la manca de puja, i per tant , la bonança en la climatologia, ha fet que s’avanci i probablement s’allargui el període d’ al·lèrgies.Mes floració en els arbres i en les plantes fa que el pol·len s’intensifiqui en aquestes setmanes, i si fa un dia ventós, encara molt més.Us passo un llistat d’espècies d’arbres que produeixen al·lèrgia publicada per la DIBA:

 • Acacia dealbata- Mimosa , puntuació amb OPALS en arbust 8 i arbre 10
 • Acer negundo- Negundo, puntuació amb OPALS mascle 10
 • Alnus glutinosa- Vern, puntuació amb OPALS 9
 • Broussonetia papyrifera- puntuació amb OPALS mascle 10
 • Castanea sativa- castanyer, puntuació amb OPALS 6 , el pol·len esta barrejat amb nèctar i no viatja lluny, només un problema en contacte directe.
 • Casuarina sp.- puntuació amb OPALS 10
 • Corylus avellana- avellaner, puntuació amb OPALS 8
 • Cupressus sempervirens- xiprer, puntuació amb OPALS 10
 • Eucaliptus sp.- eucaliptus, puntuació amb OPALS 6-8, algunes espècies causen més al·lèrgia que d’altres.
 • Fraxinus sp.- freixe, puntuació amb OPALS molt variable segons l’espècie concreta, F. Bungeana 2 i en canvi F. Nigra 10
 • Ligustrum sp.- Troana, puntuació amb OPALS 8
 • Morus alba- Morera blanca, puntuació amb OPALS mascle 10
 • Olea europea- olivera, puntuació amb OPALS 10
 • Phoenix sp., puntuació amb OPALS en general 7, Phoenix dactylifera macle 9
 • Platanus x hybrida- plataner, puntuació amb OPALS 9
 • Populus sp.- pollancre, puntuació amb OPALS mascle 9
 • Salix babylonica- desmai, puntuació amb OPALS mascle 10
 • Ulmus sp.- om, puntuació amb OPALS 8

Podeu trobar mes imatges a: http://lap.uab.cat/plantes/ca/

Us passo alguns consells i recomanacions estretes de Núria Martínez Marín, infermera Servei d’Al·lèrgia de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària :

Consells a les persones que tenen aquests tipus d’al·lèrgia cada any :

 • Els pòl·lens són difícils d’evitar però sempre es pot fer alguna cosa. Cal saber a quin pol·len/s som al·lèrgics i en quina època de l’any fan la pol·linització.
 • Els dies assolellats, secs i amb vent és quan hi ha gran quantitat de pol·len a l’ambient, per tant, es convenient evitar fer activitats a l’aire lliure.
 • Durant la primavera, mantenir les finestres de casa tancades sobretot a la nit, ja que durant el vespre i la matinada és quan es donen les màximes concentracions de pol·len.
 • Mantenir les finestres del cotxe tancades mentre circulem.
 • Utilitzar ulleres de sol per anar pel carrer, sobretot si anem en moto o en bicicleta.
 • No tallar la gespa, escombrar terrasses o passejar per parcs o jardins on hi hagi les plantes a les que s’és al·lèrgic durant l’estació pol·línica.
 • Rentar bé les verdures i fruites crues ja que poden contenir una gran concentració de pol·len.
 • També es pot acumular el pol·len si estenem la roba a l’exterior.
 • Si hem de sortir a la muntanya consultar els nivells de pol·len a través d’internet. Ho podem fer a traves de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya amb informació actualitzada cada setmana per les diferents zones de Catalunya.

De Medicina Lliure, ens donen mes informació sobre al·lèrgia  i els Tipus, a  :

https://www.medicinalliure.com/ca/tipus-dal%C2%B7lergies-i-els-seus-simptomes/

La App  planttes, alerta del risc als diferents carrers de les ciutats o pobles, us passo l’enllaç :

https://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/news/la_app_planttes_alerta_del_risc_dallergia_als_diferents_carrers_de_les_ciutats

Cal consultar sempre  al vostre CAP o a l’al·lergòleg , els tractaments més adequats per a cada cas personal.

 

 

Recull de dades, adaptació al Text : Ramon Solé

Fotografies de flors: Joaquima Pellicer Solà

Fotografies d’arbres : Ramon Solé

El Mosquit Tigre, Estem preparats? tenim informació clara? Que sabem d’ell…?

MosquitTigre_1024_01Us passo la Informació, Consells i Recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona :

Què és?

És un mosquit amb una coloració característica, ja que el cos de l’adult és negre però decorat amb ratlles transversals de color blanc brillant. Això li proporciona el nom de “mosquit tigre” o “tigre asiàtic”. La seva mida oscil·la entre els 2 i els 10 mm.DSCN3364_01

On es desenvolupa?

El seu cicle biològic presenta les fases d’ou, larva, pupa i adult. Les fases immadures són aquàtiques (larva i pupa), mentre que l’adult és de vida aèria.

El seu hàbitat larvari original són forats plens d’aigua a l’interior de troncs d’arbres de les selves del sud-est asiàtic, però s’adapta molt bé a qualsevol cavitat natural, així com a recipients artificials: bidons, safareigs, plats de testos o altres tipus de recipients.ciclo_01

Què fa?

És actiu sobretot de dia i es concentra principalment a l’exterior de les cases. Té preferència per àrees ombrívoles i el radi de vol i d’acció és relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria).La picada del mosquit tigre no té cap característica que la diferenciï de les picades d’altres mosquits. A diferència dels mosquits autòctons, pica principalment de dia i produeix gran nombre de picades. Tot i això, no suposa un risc per a la salut, ja que ni a Catalunya ni a

Europa no s’ha detectat que hagi actuat com a vector de cap malaltia.

Què podem fer per evitar-lo?

Hi ha mesures preventives que poden ajudar a evitar la proliferació dels mosquits que habiten a la ciutat com són l’eliminació del màxim nombre de llocs d’acumulació d’aigua :

Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.800_01

Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i les basses petites.DSCN5055_01

Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar los quan l’aigua s’hi acumuli.DSCN5453_01Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.CAM00942 - copia_01Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen.

Canviar l’aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.DSCN5450_01Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.IMG-20150406-WA0017_01Tapar els forats de troncs i branques omplint los amb sorra.CAM01020_01CAM00950_01Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.Sortida d'aigua_01Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.DSCN5305_01Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular aigua de pluja.DSCN5298_01Que cal fer si el detecteu?

En el cas que detecteu presència de mosquit tigre al vostre edifici o als voltants, convé eliminar els punts amb aigua acumulada.

En el cas que trobeu ous o larves en recipients, cal abocar-los, i mantenir la vigilància a la zona.

Una altra possible solució és posar trossos de fil de coure a l’aigua per evitar la seva proliferació.

Per tal d’evitar l’entrada a l’edifici, podeu posar teles mosquiteres, o altres sistemes que evitin el pas dels insectes.

En el cas que detecteu la presència del mosquit a la via pública podeu comunicar a l’Ajuntament o Generalitat

Els tractaments químics contra els adults no són eficaços per controlar la plaga, per això no es recomanen tractaments amb plaguicides.fthstuhed_01Que cal fer en cas de picades?

En cas de picada, renteu i desinfecteu bé la zona. El tractament és simptomàtic. L’amoníac o altres bases són molt útils. En cas de persistència de les molèsties, consulteu el vostre metge.

Per evitar les picades del mosquit es recomana roba de màniga llarga i pantalons llargs  (preferiblement de color clar), així com mitjons.

Si s’utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics:

Tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint estrictament les condicions d’ús sobretot pel que fa al nombre d’aplicacions diàries indicades.

No aplicar a nens menors de 2 anys, en nens més grans s’evitarà en la mesura que sigui possible, evitant sempre l’aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls.

No és recomanable aplicar a la roba.

Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.

Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé la zona i consulteu amb el vostre metge.yiu_01Per a mes informació :

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mosquit_tigre

Us passo un ampli informe sobre el Mosquit Tigre :

http://www.elbaixllobregat.net/mosquitigre/contingut.asp?id_menu=37

Amb tot aquests consells i informació, cal esperar que no tinguem cap ensurt derivat amb el Mosquit Tigre, aquest estiu !CAM01043_01Dades extretes de : Sanitat de la Generalitat, Agencia de Sanitat Pública de Barcelona, entre altres.

Recopilació d’Informació i dades  i Fotografies : Ramon Solé