Que és una Sínia

DSCN0351_01Una sínia o sènia és una màquina d’elevar aigua.gyu_01Consisteix bàsicament en una roda vertical que és accionada per un animal o bé per la força del corrent d’aigua o fins i tot del vent.Pou d'arrosegament - copia_01Normalment s’utilitzava per regar les hortes d’una propietat.POUS  - Les Sinies 1_01N’hi ha de diversos tipus, el principal és una roda vertical que agafa aigua d’un pou poc profund o d’una corrent d’aigua.mjk_01Quan l’acciona un animal, sigui els rucs, mules o bous, aquest dóna voltes lligat a l’extrem d’un pal o tronc d’arbre, horitzontal solidari amb el seu eix, que engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena sense fi, proveïda d’uns recipients anomenats tuy_01catúfolsen tota la seva llargada, l’extrem inferior de la qual està submergida en l’aigua. Una vegada cada recipient ple i com que estava amarrat a la roda, al fer el gir en la part mes alta, abocava l’aigua a un recipient on es podia recollir-la o es derivava a traves de petites canals per l’horta que volguéssim regar.oo_01Les sínies són molt antigues, ja les cita l’any 55 aC. Sembla que ja es feien servir al Proper Orient cap a l’any 200 aC.piok_01En Països àrabs la utilitzaren a bastament i hi van fer millores.
La sínia és una de les màquines arcaiques que han anat desapareixent, han estat suplantades per bombes hidràuliques, per molins, o almenys per formes modernitzades de la mateixa sínia.POUS - Les Sinies 2_01Aquesta en la seva forma autèntica és completament de fusta; poques se’n veuen a Catalunya, i això si, moltes arreu de la regió valenciana i a les Balears; dscn5442_01DSCN2991_01moltes foren modernitzades a base de rodes i eixos de ferro, i de cadena en lloc del rest (corda gruixuda) de catúfols.Vilabertran_01En valencià es diu també nòria, i aquest nom ja està documentat amb la forma nora.
Per analogia, el terme motaha esdevingut sinònim de sínia. Inicialment mota feia referència a un monticle elevat del terra.Pou Particular 2_01Gairebé totes les sínies estan un xic elevades del terra. Suposem que per això hi hagué la confusió que unificà el significat d’ambdós termes.DSCN2990_01Recull de la Informació i Fotografies : Ramon Solé