Les Fonts publiques mes destacades de Castelló d’Empúries

A dins de la població de Castelló d’Empúries, podem trobar varies fonts que van ser importants amb el subministrament de l’aigua al municipi i que avui us presento, com,La Font de Calvera va ser una de les fonts del municipi de Castelló d’Empúries, mes destacables, on la gent anava a buscar aigua per les seves necessitats.No era la única font del municipiLa Font del Monestir- Església, es una de les mes destacades,  on la gent que va a visitar Castelló d’Empúries, encara hi veu aigua…

Text i Fotografies : Ramon Solé

Fem safareig…al rentador de Castelló d’Empúries

Castelló

El safareig públic de Castelló d’Empúries que fou construït l’any 1863, va  incorporar elements de l’antic convent de Sant Francesc.
La família Delhom que era molt destacada a Castelló, va comprar el solar, amb l’hort i les ruïnes del convent, obtenint així tots els drets i les accions sobre la part de les parets del convent i de l’església.

Dones al Safareix 2

Tot fa pensar que les columnes toscanes documentades al rentador devien formar part del claustre de l’antic convent dels franciscans (segles XVI-XVII).

El trobem al paratge conegut com el Pla de Sant Francesc, fora del nucli emmurallat de Castelló, seguint el cabal del Rec del Molí, després de passar per la Farinera.

Dones al Safareix 1

De planta més o menys triangular, el conjunt té forma d’atri porticat amb un gran safareig central. La galeria que circula al voltant del rentador pròpiament dit, està coberta per teulada a una sola vessant, de teula àrab, sustentada per un embigat de cairats i llates de fusta. Aquesta coberta es recolza damunt d’una sèrie de columnes toscanes de base cilíndrica, amb fust llis i capitell dòric, que s’assenten damunt del rentador.

 

Text  cedit per l’Ajuntament  de Castelló d’Empúries

Fotografies : Ramon Solé