Les Fonts del casc urbà antic de Vic

Son moltes les fonts d’aigua de xarxa dins del casc urbà antic a la ciutat de Vic.

Us presento les Fonts mes destacades i antigues, per el lloc de situació o carrer :

  • Font del carrer Bisbe Torre Bages
  • Font del carrer Pere Xifré
  • Font de l’Hospital
  • Font del Bisbe Oliva
  • Font de la Plaça del Pes
  • Font de la Plaça del Sants Martirs
  • Font del Pont de Sant Pere
  • Font del Passeig de la Generalitat
  • Font – Sortidor de la Plaça de Jaume Balmes

Cada ciutat o poble en Catalunya, des d’antic i per atendre les necessitats d’aigua de la població, posava en llocs estratègics una o varies fonts, com en el cas d’avui a Vic.

 

Text : Ramon Solé

Fotografies : Ramon Badia, Araceli Peix i Ramon Solé

Arbres : El Pi pinyoner del carrer de l’Enginyer de Granollers

Avui us presento un Pi pinyoner dins del casc urbà de Granollers, està situat en el carrer de l’Enginyer amb cantonada el carrer Joan Enric Dunant i per un altra costat hi ha un aparcament de pago.En la ciutat de Granollers hi podem trobar molts arbres destacables, alguns us els he fet menció en altres anteriors articles, en aquest cas, he volgut destacar aquest Pi, ja que te una copa molt bonica i es troba molt sa.Podia haver sigut eliminat al fer l’aparcament, per ho no va ser així.Es pot considerar un arbre insígnia donat que per aquesta barriada no abunden els arbres.

 

Test i Fotografies : Ramon Solé