El Safareigs de la Creu Alta de Sabadell

DSCN5643_01Els Safareigs de la Creu Alta es un monument del municipi de Sabadell (Vallès Occidental) protegits com a bé cultural d’interès local.DSCN5646_01Edifici aïllat, d’una sola planta, situat entre els carrers Borràs, Pius XI i Sant Isidre. Malgrat la senzillesa de l’obra i el seu deteriorament, encara conserva elements que mostren el tractament acurat amb què es va realitzar, especialment pel que fa a l’exterior.DSCN5639_01Les façanes tenen un basament amb recobriment de pedres irregulars.DSCN5645_01 La part central conserva restes de l’arrebossat que cobria el maó i d’un senzill esgrafiat d’ones i espirals d’inspiració marina. Les formes del coronament són mixtilínies. Les obertures, molt modificades, són rectangulars.DSCN5640_01Es tracta d’una construcció característica d’aquest tipus d’equipaments del període anterior al subministrament públic d’aigua a la vila.DSCN5641_01Els elements que la configuren pertanyen a l’estil noucentista i permeten atribuir-li una datació aproximada entre 1910 i 1930.DSCN5642_01L’any 1993 ja es trobava en procés de degradació. Durant la primera dècada dels 2000 es va rehabilitar i transformar en una biblioteca pública.DSCN5644_01En el seu interior podem veure el safareig, on està situada la secretaria de la Biblioteca.

Fotografia de la Diputació de Barcelona

Fotografia de la Diputació de Barcelona

Informació extreta de Wikipedia, Ajuntament  de Sabadell i Diputació

Fotografies : Ramon Solé

La Font del Parc de Can Mulà de Mollet del Vallès

Antigament els terrenys de Can Mulà, eren l’horta i el jardí de la masia de Can Mulà, construïda l’any 1911 com a residencia de la família Ros, propietaris de la fàbrica tèxtil, ja desapareguda, que ocupava els terrenys on s’ubica actualment l’Illa de Mollet.DSCN4407_01Per tant, podem suposar que aquesta font ubicada dins una glorieta, culminada amb una cúpula fent trencadís amb rajola blanca i blava i que també forma aquest trencadís en el frontal on s’ubica l’aixeta, era un dels elements arquitectònics del jardí de la masia de Can Mulà, l’aigua va a parar dins d’una petita pica.DSCN4405_01De fet desconeixem si l’aigua sempre ha sigut de xarxa, actualment disposa d’una aixeta de polsador moderna, que regula la seva sortida.DSCN4406_01Can Mulà, es en l’actualitat seu d’una Biblioteca Pública. DSCN4408_01En el seu parc hi han una varietat d’arbres i plantes diverses.

Recopilació de dades històriques i Fotografies : Ramon Solé