Que són les construccions de Pedra Seca ? 1ª Part #

Alguna vegada heu sentit parlar de la Pedra Seca a una persona gran?  segurament que si, per tant , avui veureu quines són les construccions que es feien de Pedra Seca.Les construccions de Pedra Seca són aquelles en les quals la pedra s’usa com element principal i unic per portar a terme una petita obra; la pedra és treta del la mateixa zona on s’anava a construir ;en general  en el  camp o muntanya, la construcció era rústica i senzilla, però molt forta que en el pas dels anys aguanta sense a penes fer-hi manteniment en molts casos.Les construccions s’aixequen muntant pedra sobre pedra, sense utilitzar cap tipus d’element d’unió.

Casa de vinya de Pedra Seca

Eren i son molt utilitzades en Tarragona, part de Lleida i el Pais Valencia.

Mur de Pedra Seca

Us passo un llistat d’on podreu veure que es construïa antigament :

  • Per la construcció de murs, tanques d’una finca, tancats per bestiar, arneres, corrals o corts, en balmes.
  • Per la construcció de pous , sínies o sénies, fonts de mina, cisternes, basses, abeuradors
  • Per fer elements de drenatge, com a torrents, pont, aljub, rescloses o preses, canalitzacions.

Font de Pedra Seca

Us passo mes informació sobre la Pedra Seca :

https://ca.wikipedia.org/wiki/Paret_seca

Bassa de Pedra Seca

També, us passo un treball realitzat molt ven exposat, l’autor es Jaume Plans Maestra , amb el Títol: Arquitectura Tradicional en pedra seca: el patrimoni immoble de la comarca del Bages , podeu accedir amb l’enllaç que us indico :

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/1179/1/37973tfc.pdf

Pou de Pedra Seca

Es important que aquests elements patrimonials com són la Pedra Seca, ens cal poder disposar de medis i eines regulats, que  permetin  en el municipis, millorar la seva protecció i  preservació i que no caiguin en l’oblit.

Font de les Branques, feta amb Pedra Seca

 

 

Recull de dades gràcies a Viquipèdia, i altres fons

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Que es un Aljub

Cisterna_01Es un dipòsit tallat a la penya o fet d’obra i cobert de volta per a arreplegar l’aigua de la pluja.Conduccio a la cisterna_01En molts dels casos, els aljubs són dipòsits d’aigua, excavats sota terra i coberts mitjançant una volta de maçoneria.F. de les Branques 3_01 Emmagatzemen les aigües procedents de la pluja que circulen pels camins i conduits mitjançant una petita canal, després de dipositar gran part de la càrrega sedimentària d’aquesta aigua en un receptacle situat en la part superior.Palanques La Font i Diposit_01Castell de Cabres - Ft Raix 3_01

També, hi ha antigues masies que al no disposar d’aigua d’una Mina o Deu propera, disposaven d’un Aljub molt pròxim seu i es conduïa l’aigua de la pluja des de la teulada i fins a emmagatzemar-ho a l’Aljub.Frades - Ft Vella i Aveurador 1_01

Les seves dimensions son ben variades i foren al criteri del constructor que en el seu moment el va construir.Fuentespalda- Ft- de la Vila A_01 Es consideren com a fonts d’aigua, tant per us humà, com per el bestia, per axó hi ha molts que disposen d’un abeurador o pica adjunt. S’extreia l’aigua per medi d’una galleda i similar.Moratalla - Cisterna_01

Forment part del patrimoni etnològic d’un Municipi, es troben a les zones de secà del terme.

A Catalunya els mes destacats i que avui en dia encara es conservant i alguns en actiu, estant datats entre els anys 1845 a 1900.Calasparra - Cisterna_01

Cal destacar, el gran nombre d’Aljubs que hi han a el País València i a les Illes.

També, es denomina en algun lloc de Catalunya per Aljub, al referir-se a un Safareig de dimensions petites.

Text i Fotografies : Ramon Solé